De gemeente Schiedam wil dat iedere Schiedammer mee kan doen in de maatschappij. Voor sommige mensen is het moeilijker om zelfstandig te zijn, werk te vinden of een netwerk van kennissen op te bouwen. Zij vinden bijvoorbeeld de Nederlandse taal lastig, missen digitale vaardigheden, hebben geldzorgen of voelen zich eenzaam.

Schiedammers komen verder in hun leven als ze de Nederlandse taal spreken, met een computer kunnen werken en goed met geld kunnen omgaan. Dan kunnen zij immers makkelijker meedoen in de samenleving. En dat is weer belangrijk in bijvoorbeeld je werk of in contact met anderen. Daar gebruiken we het woord ‘veerkracht’ voor. Daarmee bedoelen we de vaardigheid van Schiedammers om zich op eigen kracht staande te houden in de maatschappij. En om te kunnen omgaan met veranderingen of tegenslagen. Als dat lukt, sta je steviger in je schoenen en heeft iemand mogelijkheden om oplossingen te vinden als het eens tegenzit. 

Taal- en computervaardig worden

Wie de Nederlandse taal beheerst, kan zichzelf veel beter redden in de samenleving. In Schiedam wonen, vergeleken met veel andere plaatsen in Nederland, veel mensen die moeite met de Nederlandse taal hebben. Ook vinden veel Schiedammers het lastig om met een computer of smartphone om te gaan. Daar willen we wat aan doen, samen met veel vrijwilligers.

Schiedammers met een taalachterstand vinden

We willen in 2022 nog meer Schiedammers met een taalachterstand vinden en hen uitnodigen om daar iets aan te doen. We gaan bijvoorbeeld Schiedammers op meerdere plaatsen (zoals scholen en uitzendbureaus) informatie geven over de taalactiviteiten waaraan zij mee kunnen doen. 

Een taalachterstand is waar veel mensen liever niet voor uitkomen, daarom willen we mensen zo veel mogelijk hulp bieden in de directe leefomgeving en in een vorm die mensen aanspreekt. Daarbij worden we geholpen door ervaringsdeskundigen, mensen die hun taalachterstand wisten te overwinnen.

Veel mensen met een taalachterstand hebben werk, daarom gaan we samen met werkgevers cursussen en trainingen aanbieden die mensen taalvaardiger maken. 

Met de computer leren werken

Om in de samenleving te kunnen meedoen is het belangrijk om met een computer te kunnen werken. Voor veel dingen heb je immers een computer nodig. Samen Schiedam wil er, onder meer via nieuwe computercursussen, voor zorgen dat meer Schiedammers met de computer leren werken. We gaan ook aandacht besteden aan deze ‘digitale vaardigheden’ binnen bestaande taalcursussen.

Meer taalcursussen en meer oefenen

Een taal leer je het beste door in de praktijk te oefenen. Samen Schiedam wil daarom zorgen voor meer mogelijkheden om te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan taalmaatjes, waarbij vrijwilligers regelmatig gesprekken voeren in het Nederlands met mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed spreken of begrijpen.

Geldzorgen helpen voorkomen

In een mensenleven kunnen er veel dingen veranderen. Prettige dingen als gaan trouwen of samenwonen, een kind dat 18 jaar wordt of bijvoorbeeld leuk werk vinden. Maar mensen krijgen ook te maken met tegenslagen, zoals een echtscheiding, ziekte of het kwijtraken van een baan. Dan veranderen vaak ook de inkomsten en uitgaven in een huishouden. Als mensen hier niet op voorbereid zijn, is er een grotere kans op geldzorgen. En in Schiedam moeten nu al veel mensen van weinig geld rondkomen: dat geldt voor ongeveer één op elke acht Schiedammers. We maken ons vooral zorgen over het grote aantal huishoudens met kinderen dat langere tijd in zo’n situatie zit. Daar moet iets aan gebeuren. Met elkaar willen we eraan werken dat minder Schiedammers geldzorgen hebben.

Schiedammers met geldvragen helpen

We willen voorkomen dat Schiedammers in de geldproblemen komen. Daarvoor is nodig dat zij er beter op voorbereid zijn wanneer hun situatie plotseling verandert. Ook is het belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Via vrijwilligers willen we Schiedammers met geldzorgen bereiken en hen helpen met hun geldzaken.

Met geld leren omgaan

Veel mensen vinden het lastig om met geld om te gaan. Samen Schiedam wil Schiedammers meer de mogelijkheid bieden om te leren goed met geld om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan hulp aan Schiedammers die met financiële vragen zitten. Of voorlichting geven aan Schiedammers over het goed omgaan met geld.

Meedoen in Schiedam

In Schiedam willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Sommige mensen voelen zich buitengesloten of eenzaam. Of het lukt maar niet om een betaalde baan te vinden. Zeker voor die Schiedammers is het belangrijk om deel te nemen aan de activiteiten die we organiseren, of zelf vrijwilliger te worden. Zo voelen mensen zich weer waardevol en leveren zij een bijdrage aan de stad. 

Eigen talenten ontdekken

We gaan Schiedammers helpen om hun talent(en) te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld via ‘meedoen-coaches’ of trainingen. Door beter te weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt, wordt het makkelijker om een baan of dagbesteding te vinden die daarbij past.

Leren door te dóen

Om ervaring op te doen in waar je goed in bent, moet je kunnen oefenen. Een manier om dat te doen is via vrijwilligerswerk, een leerwerkplek of een stage. Samen Schiedam wil ervoor zorgen dat er genoeg plekken zijn om te leren. We willen bereiken dat voor veel Schiedammers dit vrijwilligerswerk, de leerwerkplek of stage uiteindelijk uitmondt in een betaalde baan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel Veerkracht? Of het uitvoeringsplan 2022-2023 ontvangen? Neem dan contact op met de tafelvoorzitter mevrouw Cobi van der Beek of Dennis de Rouw via het contactformulier.

Deelnemende organisaties

 • Aanzet
 • Inclusia
 • DOCK
 • Lets ruilwinkel
 • Humanitas
 • Buurtwerk
 • Minters
 • Buurtwerkplaats
 • Vluchtelingenwerk
 • Epah
 • Voedselbank
 • Net Niet Genoeg
 • Rechtswinkel
 • Cash2Grow
 • Stichting Voor Elkaar Schiedam

Activiteiten

De tafel komt in 2022 bij elkaar op de volgende data:

 • 24 januari 13.00-14.30 uur - Subgroep taal
 • 25 januari 14.30-16.00 uur - Subgroep financiën
 • 27 januari 13.30-15.00 uur - Subgroep participatie
 • 27 januari 15.30-16.30 uur - Thematafel plenair
 • 15 maart 14.30-16.00 uur - Subgroep financiën
 • 22 maart 14.30-16.00 uur - Subgroep participatie
 • 24 maart 13.30-15.00 uur - Subgroep taal
 • 24 maart 15.30-16.30 uur - Thematafel plenair
 • 17 mei 14.30-16.00 uur - Subgroep participatie
 • 12 mei 14.30-16.00 uur - Subgroep taal
 • 19 mei 13.30-15.00 uur - Subgroep financiën
 • 19 mei 15.30-16.00 uur - Thematafel plenair
 • 28 juni 13.30-15.00 uur - Subgroep taal
 • 21 juni 14.30-16.00 uur - Subgroep financiën
 • 30 juni 13.30-15.00 uur - Subgroep participatie
 • 13 september 13.30-15.00 uur - Subgroep financiën
 • 13 september 14.30-16.00 uur - Subgroep participatie
 • 15 september 13.30-15.00 uur - Subgroep taal
 • 17 november 13.30-15.00 uur - Subgroep participatie
 • 15 november 14.30-16.00 uur - Subgroep taal
 • 10 november 13.30-15.00 uur - Subgroep financiën