De gemeente Schiedam trekt de komende jaren 2,5 miljoen extra uit om de stad schoner te maken. Containers worden voortaan waar nodig ook op zondag geleegd, mensen die de afvalpas niet gebruiken worden persoonlijk benaderd door de afvalcoach om ze uit te leggen hoe ze het afval weg moeten gooien, mobiele grofvuilinzameling breidt uit.

De maatregelen om de stad schoner te krijgen staan in het Uitvoeringsprogramma Schiedam Schoon Samen pakken we ’t op dat het college heeft vastgesteld. “Schiedammers ergeren zich groen en geel aan de rommel op straat en het afval naast de ondergrondse containers”, vertelt Doğukan Ergin, wethouder Buitenruimte. “De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad en een van de plekken waar Schiedammers dagelijks komen. Dat gaat op veel plekken al goed en daar zijn we trots op. Maar het kan en moet ook nóg beter.”

Door vaker schoon te maken, meer afval in te zamelen, betere voorlichting te geven, strenger te handhaven en de afvalbakken aan te pakken moet de stad schoner worden. Bovenop de miljoenen die er al gereserveerd voor zijn trekt de gemeente nog eens 2,5 miljoen extra uit. Irado gaat de containers voortaan ook op zondag legen en bijplaatsingen worden ook in het weekend weggehaald. De restafvalcontainers worden de komende jaren vernieuwd en voorzien van een zwerfvuilklep, waardoor er veel meer openbare prullenbakken bij komen in Schiedam.

Gebruik afvalpas

Elk huishouden heeft een afvalpas om de container te openen. Toch zijn er zogeheten ‘nulstorters’. Die mensen gebruiken nooit hun pas en zetten mogelijk hun afval op straat. We gaan ze benaderen om ze een afvalpas te geven, waar nodig wordt van deur tot deur gegaan om het gebruik van afvalpassen te verhogen. Daarnaast wordt grof vuil sneller opgehaald en er komt een proef met het openstellen van de containers om te onderzoeken of dat tot minder bijplaatsingen leidt.

Samen aan de slag voor een schoner Schiedam

De gemeente zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de Schiedammers op om de stad schoner te maken. “Schiedammers zijn daarin onze bondgenoten. Samen met de stad gaan we aan de slag om Schiedam schoner te krijgen. Met een bewustzijnscampagne proberen we te bereiken dat inwoners zich betrokken voelen bij hun schone stad en zich ook daarnaar gedragen”, vertelt Ergin.