Roze op school was een project in 2014 om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op zes scholen in het voortgezet onderwijs en in de leerlingenzorg in Schiedam. Doel was het vergroten van de sociale acceptatie en weerbaarheid van LHBT's. Het ging daarbij zowel om LHBT-leerlingen als LHBT-leerkrachten.

Training van docenten

Docenten zijn getraind in het leren omgaan met (negatieve) reacties van leerlingen op homoseksualiteit. Ze leerden deze om te buigen in een dialoog. Voor de leerlingenzorg is er een themabijeenkomst 'homospecifieke leerlingbegeleiding' georganiseerd. Daaraan deden schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en mentoren mee.

Roze op school project

Voor de leerlingen zijn activiteiten georganiseerd. De scholen waren vrij zelf een activiteit te kiezen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken onder de leerlingen. Aan het begin van het project deed de uitvoerende organisatie RotterdamV gespreksrondes op de scholen. Het project is ook ontwikkeld door RotterdamV, in opdracht van de gemeente Schiedam.

Workshops

Het project heeft op meerdere punten de beoogde resultaten opgeleverd. Zo is er op 17 maart 2014 een onderwijsmanifest gepresenteerd dat het onderwijs in Schiedam oproept werk te maken van een homovriendelijke school. Ook zijn er op vijf scholen workshops voor de leerkrachten gehouden en daarnaast minstens één activiteit voor de leerlingen georganiseerd. Het percentage bereikte leerlingen en leerkrachten overtrof de doelstellingen.

Bij de workshops voor de leerkrachten en de leerlingenzorg zijn evaluatieformulieren ingevuld. RotterdamV heeft het eindverslag gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst op het stadhuis van Schiedam. Dit verslag beschrijft de opzet en uitvoering van een eenjarig scholenproject om de bespreekbaarheid van seksuele diversiteit aan te jagen op zes VO-scholen en in de leerlingenzorg.