Er wordt al jaren veel gesproken over Rotterdam The Hague Airport, dat bij veel mensen nog steeds bekend staat als 'Zestienhoven'. De komende jaren zijn belangrijk, omdat er veel besluiten worden genomen die gevolgen hebben voor het vliegveld, maar óók voor de omgeving. Zo werkt de regering aan een nieuw nationaal luchtvaartbeleid 2020-2050 (de Luchtvaartnota) en wordt in 2023 het nationale luchtruim herzien (de Luchtruimherziening). Ook wil Rotterdam The Hague Airport (RTHA) uitbreiden. Hiervoor is een nieuw Luchthavenbesluit nodig. 

Deze besluiten kunnen ook gevolgen hebben voor de inwoners van de gemeente Schiedam.

Onze gemeente heeft samen met de omliggende gemeenten Rotterdam en Lansingerland en de provincie Zuid-Holland  (de bestuurlijke regiegroep RTHA) als standpunt dat groei van RTHA alleen mogelijk is binnen de huidige vergunning (geluidsruimte). 

Verder neemt onze gemeente deel aan een regionaal overlegorgaan over de Luchthaven Rotterdam, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO). 

Op deze pagina vindt u links naar nadere informatie over RTHA en de luchtvaart in het algemeen.