De gemeente Schiedam wil het restafval verminderen: van 259 kilo in 2016 naar 160 kilo per persoon in 2020. Minder restafval is beter voor het milieu. De grondstoffen die we scheiden, kunnen we weer gebruiken voor nieuwe producten. Zo hoeft er minder afval verbrand te worden. En dat is goedkoper. Het verbranden van afval kost de gemeente geld.

Slimmer scheiden

Samen met alle bewoners van woningen met een eigen tuin gaan we slimmer scheiden. Dit is een van de maatregelen uit Afval the Challenge, een plan dat de gemeente samen met de Schiedammers heeft opgesteld. Het wordt makkelijker om thuis gft, papier en karton, en nu ook verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd) in te zamelen. Daarvoor wordt een pmd-kliko geïntroduceerd.

Wat betekent dit?

De kliko die nu gebruikt wordt voor restafval, bouwen we om tot pmd-kliko. Hierin kunnen al de verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Het beetje restafval dat overblijft, kan in de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. In een aantal wijken plaatsen we hiervoor extra containers, zodat er nooit ver hoeft te worden gelopen. We overleggen met bewoners die hier gebruik van gaan maken waar deze containers het beste kunnen komen. 

Vanaf wanneer gaan we slimmer scheiden?

De invoering van het slimmer scheiden gaat gefaseerd. In mei starten we in de Woudhoek, de Vogelbuurt en de Ringvaart. De andere wijken volgen na de zomervakantie. Irado informeert bewoners zodra de betreffende wijk aan de beurt is.

Meer informatie

Op de website van Irado leest u meer over slimmer scheiden en het ombouwen van de kliko. Voor vragen kunt u contact opnemen met Irado of de gemeente.