Sinds 2 november vinden er werkzaamheden plaats aan de Oranjebrug. De Oranjebrug verbindt Schiedam-West en Schiedam-Zuid via de Nieuwe Haven met het Centrum (Oranjestraat). De brug is opengesteld in 1939 en wordt nu voor het eerst gerenoveerd. In opdracht van de gemeente Schiedam voert aannemer Civiele Technieken deBoer uit Nieuwegein de werkzaamheden uit. 

Werkzaamheden

Het brugdek, het deel van de brug waar het verkeer overheen gaat, van de Oranjebrug is verouderd. Er komt een nieuw brugdek dat geschikt is voor al het verkeer. Ook wordt het hefmechanisme, de kabels en de aansturing waarmee de brug omhoog en omlaag gaat, vervangen. De vier heftorens en het landhoofd, waar de brug op ligt, worden niet vervangen maar deels gerestaureerd. Verder worden alle schades hersteld. Het beeld van de brug blijft gelijk aan de huidige situatie. Aan de onderkant vindt een grootschalige renovatie plaats waarbij het volledige rijdek en de aandrijving van het bewegingswerk van de brug wordt vervangen.

Nieuwsbrieven

Wij informeren de direct omwonenden ook door middel van nieuwsbrieven.
Nieuwsbrief #2 - december 2022 (pdf 531 kB)
Nieuwsbrief #1 - oktober 2022 (pdf 1 MB)

De nieuwsbrieven zijn digitaal toegankelijk opgemaakt.

Planning

Aannemer Civiele technieken deBoer voert de werkzaamheden aan de Oranjebrug uit. De werkzaamheden duren in totaal zes maanden en zijn afgestemd met de hulpdiensten, RET en andere werkzaamheden in de stad.

"Oranjebrug vanaf boven gefotografeerd"

Foto Oranjebrug - bouwen werkbordes 10 januari 2023

Werkbordes

Het werkbordes is met succes opgebouwd. Met dit werkbordes kan een groot deel van de renovatiewerkzaamheden zonder hinder voor verkeer uitgevoerd worden. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Neem dan contact op met Hüseyin Dalmis, projectleider of met Remco Moree, omgevingsmanager. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met Mildred Maharaj, projectassistent.