Herinrichting Van Beethovenlaan

De Van Beethovenlaan is een belangrijke doorgangsweg in Groenoord. Door het vele gebruik, is de laan toe aan groot onderhoud. Voor de gemeente Schiedam is dit aanleiding om op en rondom de Van Beethovenlaan werkzaamheden uit te voeren die een veiligere, prettigere en groenere laan opleveren. In juni 2022 beginnen de werkzaamheden. Eind 2023 is de herinrichting klaar.

Werk in 3 fases

Tijdens deze herinrichting van de Van Beethovenlaan voeren ook Stedin, Evides en Eneco onderhoudswerkzaamheden uit. Er wordt met een gezamenlijke planning gewerkt, met 3 fases waarin de verschillende partijen eigen werkzaamheden uitvoeren. Door dit te combineren, zorgen we ervoor dat de Van Beethovenlaan later niet opnieuw moet worden opengebroken.

Tijdens de werkzaamheden krijgen omwonenden en verkeer te maken met omleidingen. Hiermee blijven alle woningen en bedrijven in het gebied bereikbaar voor bewoners, hulpdiensten, ondernemers, leveranciers, pakketbezorgers en bezoekers. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden in de nieuwsbrief van juni 2022 en die van augustus 2022.

Fase 1 (juni 2022 – januari 2023)

Waterbedrijf Evides en netbeheerder Stedin voeren vanaf juni 2022 vervangingswerkzaamheden uit. Evides vervangt oude waterleidingen door nieuwe en Stedin vervangt oude asbestcement gasleidingen door kunststoffen leidingen.

Fase 2 (augustus 2022 – maart 2023)

Eneco legt in Fase 2 warmteleidingen aan, die later gebruikt kunnen worden voor een warmtenet. Dit valt onder het project Nieuwe Energie voor Groenoord. De gemeente Schiedam vervangt de riolering op en rondom de Van Beethovenlaan.

Fase  3 (april 2023 – december 2023)

In Fase 3 richt de gemeente de Van Beethovenlaan (en omgeving) in volgens het inrichtingsplan. Dit levert een groenere, prettigere en veiligere laan op. In het inrichtingsplan is ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Inrichtingsplan

De gemeente Schiedam wil de Van Beethovenlaan groener, prettiger en (verkeers)veiliger inrichten. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt. In voorbereiding hierop is gesproken met diverse belanghebbenden, zoals hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en vervoersbedrijf RET. Ook hebben omwonenden wensen en aandachtspunten meegegeven.

In april 2021 organiseerde de gemeente Schiedam 4 (online) inloopuren waar omwonenden vragen konden stellen over de herinrichting. De vragen en antwoorden hierop zijn per thema Parkeren, Verkeersveiligheid en Leefomgeving & Planning terug te lezen. 

Op basis van alle informatie heeft het projectteam keuzes gemaakt die zijn meegenomen in het definitieve inrichtingsplan. In de nieuwsbrief van januari 2022 (PDF 1,52MB) wordt het inrichtingsplan nader toegelicht. Hierin staan de belangrijkste aanpassingen beschreven, ook is op de plattegrond te zien hoe de toekomstige inrichting eruit gaat zien. Het ontwerpboekje bevat detailinformatie over het inrichtingsplan.

Heeft u vragen over dit project?

Neem dan contact op met de projectleider Hüseyin Dalmis. Wilt u documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.

Stedin, Evides en Eneco communiceren zelf over de werkzaamheden die zij uitvoeren.