Herinrichting Van Beethovenlaan

De Van Beethovenlaan is een belangrijke doorgangsweg in Groenoord. Door het vele gebruik, is de laan toe aan groot onderhoud. Voor de gemeente Schiedam is dit aanleiding om op en rondom de Van Beethovenlaan werkzaamheden uit te voeren die een veiligere, prettigere en groenere laan opleveren. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt.

Totstandkoming definitief inrichtingsplan

In voorbereiding op het inrichtingsplan heeft de gemeente Schiedam gesproken met diverse belanghebbenden. Zo zijn hulpdiensten, RET, Eneco, Stedin en Evides betrokken geweest. Ook hebben we omwonenden gevraagd wensen en aandachtspunten mee te geven. Hiervoor hebben we verschillende (online) inloopavonden georganiseerd.

Op 20 en 22 april 2021 heeft de gemeente Schiedam vier (online) inloopuren georganiseerd. Omwonenden konden aan medewerkers van de gemeente vragen stellen over de herinrichting. De vragen en antwoorden die tijdens deze sessies zijn gesteld en gegeven zijn per thema Parkeren, Verkeersveiligheid en Leefomgeving & Planning terug te lezen op onze website.


Op basis van alle informatie heeft het projectteam keuzes gemaakt die hebben geleid tot het definitieve inrichtingsplan.

Definitief inrichtingsplan

Om omwonenden en andere geïnteresseerden een goed beeld te geven van wat de herinrichting inhoudt, is een speciaal boekje (PDF 1,52MB) gemaakt. Hierin staan de belangrijkste aanpassingen beschreven, ook is op de plattegrond te zien hoe de toekomstige inrichting eruit gaat zien.

Vervolg

De gemeente Schiedam is in gesprek met Eneco, Stedin en Evides over de bereikbaarheid, werkvolgorde en planning. Als alle partijen de voorbereidingen hebben afgerond, wordt een definitieve planning gemaakt. Zodra die bekend is, wordt deze informatie gedeeld. We streven ernaar om de werkzaamheden in de eerste helft van 2022 op te starten. In voorbereiding op de uitvoering worden al wel groenwerkzaamheden uitgevoerd.

Werk is te merken

Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, zullen omwonenden merken dat er wordt gewerkt. Ook voor het verkeer hebben de werkzaamheden gevolgen. Om de overlast als gevolg hiervan te beperken, worden vanzelfsprekend maatregelen genomen. Denk hierbij aan informatieborden en omleidingsroutes.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Hüseyin Dalmis. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.

Specifieke informatie over de werkzaamheden die Evides, Eneco en Stedin gaan uitvoeren, vindt u op de websites van die organisaties.