Herinrichting Van Beethovenlaan

De Van Beethovenlaan is een belangrijke doorgangsweg in Groenoord. Door het vele gebruik, is de laan toe aan groot onderhoud. Voor de gemeente Schiedam is dit aanleiding om op en rondom de Van Beethovenlaan werkzaamheden uit te voeren die een veiligere, prettigere en groenere laan opleveren. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt.

Inbreng belanghebbenden 

In voorbereiding op het inrichtingsplan heeft de gemeente Schiedam gesproken met diverse belanghebbenden. Zo zijn hulpdiensten, RET, Eneco, Stedin en Evides betrokken geweest. Ook hebben we omwonenden gevraagd wensen en aandachtspunten mee te geven. In het inrichtingsplan is dit allemaal zo goed mogelijk verwerkt. 

Verbeteren verkeersveiligheid

Uit reacties van omwonenden is gebleken dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is om beet te pakken. Met de herinrichting van de Van Beethovenlaan wordt de verkeersveiligheid op verschillende manieren verbeterd. Zo wordt de laan optimaal ingericht als 30 km/u-zone. Er komen veilige oversteekplaatsen, busvriendelijke drempels en het asfalt wordt vervangen door klinkers. Klinkers lenen zich minder goed voor hogere snelheden en geven de Van Beethovenlaan bovendien een aangenamere uitstraling.

Groen & water

De Van Beethovenlaan wordt met oog voor duurzaamheid opnieuw ingericht. Bovengronds wordt groen toegevoegd. Naast nieuwe bomen en beplanting wordt ook werk gemaakt van de verbinding van het park bij de Jozef Oreliosingel met Park Groenoord. Ondergronds worden leidingen voor water, gas en riool vervangen. Ook hebben we aandacht voor het verminderen van wateroverlast. 

Prettige leefomgeving

De herinrichting van de Van Beethovenlaan zal ertoe leiden dat voetgangers en fietsers zich meer ’thuis’ zullen voelen op en rondom de laan. Zo worden fiets- en wandelpaden vernieuwd en komen er meer voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Denk hierbij aan extra nietjes om fietsen te parkeren en verlichting langs het voet- en fietspad. Daarbij worden de entrees van de drie Z-Flats opnieuw ingericht.

Toelichting inrichtingsplan

Om een goed beeld te krijgen van wat de herinrichting inhoudt, is een speciale brochure (pdf 2,83 MB) gemaakt. Hierin staan de belangrijkste aanpassingen beschreven, ook is op de plattegrond te zien hoe de toekomstige inrichting eruit gaat zien. Voor aanvullende informatie kunt u het ontwerpboekje (pdf 2,87 MB) bekijken. Hierin staat meer gedetailleerde informatie over de inrichting en het materiaalgebruik. 

Online inloopuren: vragen en antwoorden

Op 20 en 22 april 2021 heeft de gemeente Schiedam vier (online) inloopuren georganiseerd. Omwonenden konden aan medewerkers van de gemeente vragen stellen over de herinrichting. De vragen en antwoorden die tijdens deze sessies zijn gesteld en gegeven zijn per thema Parkeren, Verkeersveiligheid en Leefomgeving & Planning terug te lezen op onze website.

Planning

De voorlopige planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2022 worden opgestart. Dit hangt onder meer af van andere projecten die in het gebied worden uitgevoerd door Stedin en Evides. Het project Nieuwe Energie voor Groenoord is een andere factor die van invloed is op de planning. 

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Hüseyin Dalmis. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.