De werkzaamheden aan de Sportparkbrug en een deel van de Nieuwe Damlaan in Nieuwland zijn bijna gereed. Tussen 30 mei en 18 juli 2022 zijn de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In de zomer van 2023 komt onder het viaduct bij de Nieuwe Damlaan de afgebeelde dieren (kikkers, vogels en vissen) van graffiti weer terug. Tot slot worden er in het najaar 2023 nog vier bomen verplant. Dit kan alleen in het plantseizoen.

Gaffitikunst onder het viaduct

Vanaf 15 juli tot uiterlijk 22 juli 2023 brengen twee kunstenaars de graffitikunst weer terug onder het viaduct. De vogels, kikkers en vissen waren verdwenen uit de tunnel doordat het viaduct gerepareerd moest worden vanwege betonrot. Door de aanleg van een fietspad vanaf het centrum naar het Poldervaartpad, meer verlichting in de tunnel en het terugbrengen van de kunst wordt de plek weer prettiger.

Eind 2016 en begin 2017 werd het fietspad langs de Poldervaart met muurschilderingen aantrekkelijker gemaakt. Toen werd het viaduct door Graffitinetwerk voorzien van eenden, kikkers en vissen. Deze dieren komen veel voor langs de Poldervaart-fietsroute. 

Verplanten bomen eind 2023

Langs de Nieuwe Damlaan worden nog vier bomen verplant. Het verplanten van de bomen gebeurt in het najaar van 2023. Ter plaatse van de bestaande bomen is de stoep tijdelijk versmald. De stoep wordt tegelijk met het verplanten van de bomen verbreed.

Nieuw fietspad en extra putten voor de opvang van regenwater

Tegelijkertijd met de herstelwerkzaamheden aan de Nieuwe Damlaan is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Nieuwe Damlaan en het Poldervaartpad. Door de aanleg van het fietspad is er een snellere verbinding gemaakt voor de fietsers vanuit het centrum naar het Poldervaartpad.
Als onderdeel van het project is ook aandacht besteed aan de kruising Schiedamseweg-Nieuwe Damlaan. Bij hevige regenval stond de kruising onder water. Om de overlast te verminderen, zijn er nu extra putten voor de opvang van het regenwater geplaatst.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Remko van Velzen, gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Valerie Martins.