De gemeente Schiedam is bezig om de Sportparkbrug en een deel van de Nieuwe Damlaan in Nieuwland te herstellen, ook wel ‘reconstrueren’ genoemd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 30 mei en 18 mei 2022.

Weekendsluiting 15 - 18 juli

De werkzaamheden aan de Sportparkbrug en Nieuwe Damlaan zijn bijna gereed. Alleen dit weekend wordt nog het asfalt vervangen vanaf de Burgemeester Van Haarenlaan tot en met het kruispunt Schiedamseweg. Vanaf vanavond 21.00 uur tot en met maandagmiddag is de Nieuwe Damlaan tussen de Schiedamseweg en het Nieuwlandplein afgesloten voor doorgaand verkeer. Bezoekers voor het politiebureau of de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis kunnen terecht op het parkeerterrein bij het Vlietlandplein.

Nieuw fietspad naar Poldervaartpad

Tegelijkertijd met de herstelwerkzaamheden aan de Nieuwe Damlaan is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Nieuwe Damlaan en het Poldervaartpad. Door de aanleg van het fietspad is er een snellere verbinding gerealiseerd voor de fietsers vanuit het centrum naar het Poldervaartpad.

Aanpak wateroverlast

Als onderdeel van het project is ook aandacht besteed aan de kruising Schiedamseweg-Nieuwe Damlaan. Bij hevige regenval was er hier regelmatig sprake van wateroverlast. Om de overlast te verminderen, zijn er nu extra putten voor de opvang van het regenwater.

Waarom wordt de Sportparkbrug vernieuwd?

Uit onderzoek is gebleken dat de Sportparkbrug aan groot onderhoud toe is. Om ervoor te zorgen dat verkeer veilig gebruik kan blijven maken van de brug zijn diverse werkzaamheden nodig. Denk hierbij aan het herstellen van het asfalt, het herstellen van bandenlijnen en het repareren van scheurtjes aan de onderkant van de brug.

Beperkte bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De reconstructie van de Sportparkbrug en het stukje Nieuwe Damlaan blijft niet zonder hinder. Als weggebruiker en voetganger zult u merken dat er aan brug en het wegdek wordt gewerkt. U krijgt onder andere te maken met omleidingen. Deze worden op borden langs de weg aangegeven en worden ook doorgegeven aan navigatiesystemen. Of bekijk de tijdelijke verkeersmaatregelen op de digitale kaart. Deze kaart wordt dagelijks bijgewerkt. Of download de omgevingsapp Van Kessel om de voortgang en omleidingen te volgen.

Werkzaamheden in fases

In fase 1 is binnen 3 weken het voet- en fietspad langs de Nieuwe Damlaan gerenoveerd. Ook is er een nieuwe fietsverbinding aangelegd. Daarbij werd de zuidelijke rijbaan tussen de Hargalaan en de kruising met de Schiedamseweg 3 weken afgesloten voor autoverkeer. De periode hiervoor betrof 7 juni t/m 24 juni.

In fase 2 werd binnen 3 weken de rijbanen tussen de Hargalaan en de kruising Schiedamseweg gerenoveerd. Dit was inclusief de vervanging van het rioolsysteem en het onderhoud aan de bovenzijde van de brug. Tijdens deze werkzaamheden werd de weg in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. De periode hiervoor betrof 27 juni t/m 15 juli.

In fase 3 wordt in 1 weekendafsluiting het wegdek vanaf de Burgemeester Van Haarenlaan tot en met het kruispunt Schiedamseweg geasfalteerd. Tijdens het frezen van het asfalt en het aanbrengen van een nieuwe deklaag is dit wegvak niet toegankelijk voor autoverkeer. De periode betreft hiervoor 15 juli t/m 18 juli.

Wie gaat het werk uitvoeren?

De reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Gebroeders Van Kessel Wegenbouw BV. Dit bedrijf is ook tijdens het project verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden.

Ontvang de nieuwste informatie met de omgevingsapp

Als u de omgevingsapp Gebr. van Kessel download en het project 'Nieuwe Damlaan & Sportparkbrug' volgt dan ontvangt u de nieuwste informatie over de voortgang van de werkzaamheden en omleidingsroutes.

Bereikbaarheid ziekenhuis en politiebureau

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat het Franciscus Vlietland Ziekenhuis zo goed als mogelijk bereikbaar blijft voor ambulances en bezoekers. Bezoekers voor het politiebureau of de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis kunnen van vrijdagavond 15 juli van 21 uur tot maandag 18 juli 12 uur terecht op het parkeerterrein bij het Vlietlandplein.

Nieuwe Damlaan is op maandag 18 juli weer open!

De werkzaamheden aan de Nieuwe Damlaan zijn op maandag 18 juli na 12 uur gereed. Het verkeer kan dan weer gebruik maken van de Nieuwe Damlaan tussen de Hargalaan en de Burgemeester Van Haarenlaan. De weg is de afgelopen periode afgesloten geweest voor onderhoudswerkzaamheden aan de Sportparkbrug en de Nieuwe Damlaan.

Verplanten bomen eind 2022

Langs de Nieuwe Damlaan moeten nog een viertal bomen verplant worden. Het verplanten van de bomen zal eind dit jaar gedaan worden. Ter plaatse van de bestaande bomen is het trottoir tijdelijk versmald. Dit trottoir wordt tegelijk met het verplanten van de bomen verbreed.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Remko van Velzen, gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.