De eigenaar van het perceel Polderweg 258-260, T&D Projectontwikkeling, heeft het voornemen om zeven woningen op dit perceel te realiseren. Het gaat om drie vrijstaande en vier halfvrijstaande (twee onder een kap) woningen. De woningen worden duurzaam gebouwd.

Proces en procedure

  • In het bestemmingsplan Polderwetering is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hierdoor is woningbouw aan de Polderweg onder voorwaarden mogelijk. Medewerking aan dit bouwplan is alleen mogelijk met een afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor moet een procedure worden doorlopen. Zo'n procedure duurt ongeveer 26 weken
  • T&D Projectontwikkeling heeft nog geen aanvraag omgevingsvergunning voor dit bouwplan ingediend. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen
  • Op 19 november 2018 heeft de gemeente het beeldkwaliteitsplan Polderwetering aan omwonenden gepresenteerd. Dit is het toetsingskader voor bouwinitiatieven in het gebied Polderweg en omgeving. Landschappelijke en ecologische versterking van het gebied is belangrijk. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Pascal Sansen van gemeente Schiedam. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent mevrouw Inge Groote.

Voor vragen aan T&D Projectontwikkeling kunt u opnemen met de heer Arjen Tilro via telefoonnummer 06-53429925 of via e-mail