De eigenaar van het perceel Polderweg 260, T&D Projectontwikkeling, heeft het voornemen om zeven woningen op dit perceel te realiseren. Het gaat om drie vrijstaande en vier halfvrijstaande (twee onder een kap) woningen. De woningen worden duurzaam gebouwd.

Planning en proces

  • In het bestemmingsplan Polderwetering is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hierdoor is woningbouw aan de Polderweg onder voorwaarden mogelijk. Medewerking aan dit bouwplan is alleen mogelijk met een afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor moet een procedure worden doorlopen. Zo'n procedure duurt ongeveer 26 weken
  • T&D projectontwikkeling heeft op 12 februari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning wijziging bestemmingsplan voor dit bouwplan ingediend. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen
  • Op 19 november 2018 heeft de gemeente het beeldkwaliteitsplan Polderwetering aan omwonenden gepresenteerd. Dit is het toetsingskader voor bouwinitiatieven in het gebied Polderweg en omgeving. Landschappelijke en ecologische versterking van het gebied is belangrijk.
  • De woningen zijn inmiddels in de verkoop. Inschrijven kon tot 24 augustus 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Annemarie Nix van gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Inge Groote.

Voor vragen aan T&D Projectontwikkeling, of het ophalen van bewonersbrieven kunt u opnemen met Arjen Tilro via telefoonnummer 06-53429925 of via e-mail