De gemeente Schiedam is in 2017 een verkenningstocht in Schiedams midden gestart. Naar plekken in de stad waar we beter, slimmer en gezonder kunnen wonen. En waar we recreëren en werken in de toekomst. Met de campagne ‘Pin je Plek’ werd u uitgenodigd uw ideeën te delen.

Het doel van de verkenning is in beeld brengen wat er speelt in het gebied. Welke wensen, belangen en ideeën zijn er? We kijken naar de ontwikkeling van dit gebied in de toekomst. Dat doen we aan de hand van vijf thema’s:

 • Groen & Gezond
 • Sport & Recreatie
 • Passend Wonen
 • Mobiliteit
 • Innovatief Werken & Leren

Wijken in Schiedams midden

Schiedams midden ligt langs de mobiliteitsassen A20/Hoekselijn en de spoorlijn Rotterdam-Den Haag. Onder andere de volgende wijken vallen hierbinnen:

 • Kethel
 • Nieuwland
 • Spaland/Sveaparken

Aanpak

 • Met de campagne Pin je Plek werden Schiedammers opgeroepen om ideeën in te dienen via Schiedammersmakendestad.nl
 • De mening van elke Schiedammer is welkom, van scholier tot architect
 • Belanghebbenden in het gebied zijn tot en met mei 2018 uitgenodigd voor persoonlijke gesprekken
 • In deze gesprekken hebben zij hun visie met ons gedeeld

Themabijeenkomsten

Begin 2018 hebben we vijf themabijeenkomsten onder de naam ‘Plekmaken’ georganiseerd. Hier ontmoeten alle belanghebbenden, ideeënbedenkers en andere geïnteresseerden elkaar. Met als doel het gesprek met elkaar aangaan en samen nieuwe ideeën bedenken.

Afronding

 • Alle ideeën zijn verzameld op Schiedammersmakendestad.nl
 • Ideeën indienen kon t/m 31 mei
 • Van 1 t/m 22 juni 2018 is er door Schiedammers gestemd op de ideeën
 • De 10 meest gewaardeerde ideeënbedenkers kregen tijdens de Pin je Plek terugkomavond op 3 oktober 2018 gelegenheid om hun idee te presenteren aan burgemeester Lamers. Ook kregen zij een Gouden Pin uitgereikt
 • De andere bijdragen worden gebundeld in een inspiratiedocument. Wilt u het inspiratiedocument toegestuurd krijgen? Stuur dan een e-mail naar Susanne Volder

Meer informatie

Kijk op de Facebookpagina van de gemeente Schiedam voor het laatste nieuws.