In opdracht van de gemeente wordt het straatwerk vervangen aan de Parkweg; dit betreft de rijbaan vanaf de Nolenslaan tot aan de Spoelingsbrug. Het straatwerk voldoet niet meer aan de technische eisen die de gemeente hiervoor stelt. Aannemer Kraaijeveld start op 25 september met de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 12 weken en worden deze uitgevoerd in fases. 

Fases werkzaamheden

Fase 1 van 25 september - 6 oktober: Kruising Nolenslaan/ Joop den Uyllaan tot en met de eerste ingang van de huisartsenpost.

Fase 2 van 9 oktober - 27 oktober: Vanaf de 2e ingang van het parkeerterrein van de huisartsenpost tot de kruising BHG laan.

Fase 3 van 30 oktober tot 1 december: Kruising BHG laan tot de kruising Noordvestsingel.

Fase 4 van 4 december tot 8 december: Kruising Noordvestsingel tot aan de brug, deze fase wordt in 2 delen uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid van de Olifantsteeg.

Wij vragen om uw medewerking

Om het werk soepel te laten verlopen vraagt de gemeente u om:

  • De auto ergens anders te parkeren tijdens de parkeerverboden
  • Obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
  • Overhangend groen weg te halen

Uw straat blijft bereikbaar voor hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens het werk de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. In de werkvakken legt de aannemer hiervoor na werktijd een rijplatenbaan aan.

We doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Berry Klaris (beheercoördinator civiel) via telefoonnummer 14 010 of via het contactformulier.