In juni 2016 ondertekende de gemeente Schiedam met projectontwikkelaar Blauwhoed een gronduitgifteovereenkomst die de realisatie van een seniorenbuurt mogelijk moet maken. De seniorenbuurt heet Senior Smart Living.

Over het Water - Parkentree

Senior Smart Living is een woon- en leefconcept voor actieve senioren. In dit concept staan verbinden, ontplooien en genieten centraal. Daarnaast is Blauwhoed een samenwerking aangegaan met Beyond Now en Samsung om Smart Living uit te voeren. Blauwhoed heeft werksessies georganiseerd met de doelgroep. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan koop- en huurwoningen. Blauwhoed heeft aannemer Bots Bouwgroep opdracht gegeven voor de bouw van de woningen. Het project is midden 2020 gereed.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Peter Hooglugt. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.