Samenwerken aan een écht hechte samenleving

Schiedam wil een hechte stad zijn. Een stad waar elke Schiedammer zelfstandig kan leven zoals hij of zij dat wil. Maar ook een stad waar we er voor elkaar zijn. Soms is daar hulp bij nodig. Daarom is er Samen Schiedam. Daarin werken Schiedammers, hulporganisaties en de gemeente nauw samen aan ondersteuning, hulp en activiteiten voor iedereen die dat nodig heeft en/of om volop mee te kunnen doen.

Ondersteuning voor en door Schiedammers

Met Samen Schiedam zorgen we samen voor een breed en toegankelijk aanbod aan ondersteuning hulp en activiteiten voor en door Schiedammers. Denk aan het voorkómen van schulden, terugdringen van eenzaamheid, voorkomen van overgewicht of hulp bij de opvoeding. Maar ook aan hulp bij contact maken, werk vinden, taalvaardiger worden of meer beweging krijgen. Het liefst in de buurt, zodat iedereen makkelijk mee kan doen. Zo werken we aan een stevige basis voor de hechte stad die we willen zijn.

Een nieuwe werkwijze sinds 2019

Samen Schiedam zorgt ervoor dat we beter met elkaar samenwerken. Zo voorkomen we dat dingen dubbel gebeuren, of juist dat ergens géén aanbod voor is. We zorgen er ook voor dat ideeën en initiatieven van bewoners gezien worden en waar mogelijk een plek krijgen in het aanbod.  Samenwerking vindt plaats tussen verschillende soorten organisaties: van grote organisaties die activiteiten uitvoeren in de hele stad, tot vrijwilligersinitiatieven in Schiedamse wijken. We maken afspraken over wat we met elkaar willen bereiken in Schiedam, en hoe we dat met elkaar willen doen. We zorgen ook dat het geld goed verdeeld wordt en dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Hoe werkt Samen Schiedam?

Binnen Samen Schiedam maakt de gemeente afspraken met diverse organisaties die iets te bieden hebben binnen dit ‘sociale domein’. We gaan hiervoor letterlijk met elkaar aan tafel om te bespreken wat we met elkaar willen bereiken, óók op langere termijn, en hoe we dat willen doen. Zo versterken we elkaar en zorgen we voor meer samenhang. Zo wordt het aanbod aan hulp, ondersteuning en activiteiten steeds beter en breder.

Vier thema's aan thematafels

Om doelgericht te kunnen werken zijn er vier thema’s:

Voor elk thema maken we iedere subsidieperiode in ‘thematafels’ aparte deelplannen en bekijken we welke activiteiten nu en in de komende jaren nodig zijn om de doelen te bereiken. Ook kijken we waar in welke buurt of wijk vraag naar is. Zo zorgen we dat het aanbod hier goed bij aansluit. Uiteindelijk maken de ‘tafelpartners’ voor elk thema een gezamenlijk uitvoeringsplan. Samen vormen de uitvoeringsplannen van de vier thematafels het uitvoeringsprogramma voor het komende jaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Oplegger Subsidieplafonds (pdf 68kB)

Video Samen Schiedam

In dit filmpje wordt uitgelegd waar Samen Schiedam voor staat. Samen Schiedam wil de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Schiedammers vergroten. Bewoners, gemeente en professionals werken daarvoor samen en bieden passende hulp bij bijvoorbeeld schulden, eenzaamheid, overgewicht en opvoedingsproblemen. Deze hulp zorgt voor een sterke sociale basis.

Wilt u de video liever downloaden? Download de losse bestanden: