De gemeente Schiedam werkt aan Oranjeburgh. Dit is een nieuwe buurt op de plaats van het oude Vlietland ziekenhuis aan de Burgemeester Knappertlaan. Oranjeburgh heeft 62 kavels (stukken grond). Hiervan zijn er 36 bestemd voor particuliere opdrachtgevers. De woningen op de overige kavels worden door projectontwikkelaars gerealiseerd. Zoals Villa van Oranje en Residence Oranjeburgh. Deze maken deel uit van het statige Oranjekwartier in de wijk Schiedam-West.

Stand van zaken

Laatste 4 kavels naast Villa van Oranje

Op de 4 kavels aan de Louise de Colignystraat en de Anna van Saksenstraat zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels in een vergevorderd stadium. De verwachting is nog steeds dat deze werkzaamheden eind derde kwartaal van 2021 gereed zijn.

Residence Oranjeburgh (appartementencomplex)

De bouw van dit appartementencomplex is in juli 2019 van gestart gegaan. Naar verwachting is het complex in het tweede kwartaal van 2021 gereed.

"Foto van appartementencomplex Residence Oranjeburgh"

Groen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld dat een aantal bewoners en omwonenden van Oranjeburgh hebben gevraagd om de openbare ruimte van Oranjeburgh groener en gezonder te maken.

Eind juni 2020 is er een rondwandeling geweest met een groepje bewoners van Oranjeburgh. Tijdens deze wandeling hebben zij voorstellen en suggesties gedaan om de openbare ruimte te vergroenen. Deze voorstellen en suggesties hadden vooral betrekking op extra groen en bomen.
We hebben de voorstellen getoetst ophaalbaarheid, waarbij we bijvoorbeeld rekening houden met de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

"Foto van bomen die geplant gaan worden"
Groenplan tekening met het uiteindelijke resultaat.

Op de tekening ziet u een aantal genummerde bomen die corresponderen met de in de legenda genoemde soorten. Komt de tekening niet duidelijk over, dan kunt u dit bij ons in pdf formaat opvragen. Indien dit niet voldoende is, dan kunt u dit ook een papieren versie in gewenst formaat opvragen. U kunt terecht bij Mildred Maharaj.

Zusterpad

Tijdens de eerder genoemde rondwandeling zijn met het groepje ook alternatieven voor het Zusterpad bekeken. Hiervoor zijn drie concept-ontwerpen gemaakt. In deze ontwerpen heeft het planten van extra bomen aandacht gekregen. Deze ontwerpen leggen wij u nu voor.

Wij sturen u binnenkort een enquête toe, waarmee u uw voorkeur voor een van de ontwerpen kenbaar kunt maken. In de enquête stellen we u 2 vragen.

Allereerst kunt u uw voorkeur aangeven voor de inrichting van het Zusterpad. U kunt kiezen uit het originele ontwerp en 3 door bewoners voorgestelde alternatieve die we de afgelopen tijd hebben uitgewerkt.

Daarnaast zijn we benieuwd welke boomsoorten u graag zou zien rond het Zusterpad. We hebben 4 boomsoorten geselecteerd die op die plaats goed zouden kunnen groeien. De boomsoorten verschillen in hoogte en bloeiwijze. In de enquête kunt u 2 van de 4 soorten kiezen. De boomsoorten die het meest worden gekozen zullen uiteindelijk worden geplaatst..

Planning en corona

Als gevolg van de maatregelen rondom covid-19 kan er vertraging ontstaan. Onder voorbehoud hiervan verwachten dat we met de eerste werkzaamheden nog kunnen starten in het voorjaar van 2021. De huidige planning is dat de werkzaamheden in het najaar van 2021 gereed zullen zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Hans van Sasse. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.