De gemeente Schiedam werkt aan Oranjeburgh. Dit is een nieuwe buurt op de plaats van het oude Vlietland ziekenhuis aan de Burgemeester Knappertlaan. Oranjeburgh heeft 62 kavels (stukken grond). Hiervan zijn er 36 bestemd voor particuliere opdrachtgevers. De woningen op de overige kavels worden door projectontwikkelaars gerealiseerd. Zoals Villa van Oranje en Residence Oranjeburgh. Deze maken deel uit van het statige Oranjekwartier in de wijk Schiedam-West.

Stand van zaken

De laatste bouwactiviteiten zijn volop aan de gang. Ook is inmiddels met het afwerken van de openbare ruimte gestart. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot het eind van 2021 duren.

Oranjeplantsoen

Laatste 4 kavels naast Villa van Oranje

Op de 4 kavels aan de Louise de Colignystraat en de Anna van Saksenstraat zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels in een vergevorderd stadium en deels gereed. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2021 klaar zijn.

Residence Oranjeburgh (appartementencomplex)

De bouw van dit appartementencomplex is afgerond. De nieuwe bewoners zijn begonnen met verhuizen.

Residence Oranjeburgh

Groen

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u verteld dat een aantal bewoners en omwonenden van Oranjeburgh hebben gevraagd om de openbare ruimte van Oranjeburgh groener en gezonder te maken. Op basis hiervan is een aangepast groenplan met meer bomen en plantvakken opgesteld. Dit aangepaste groenplan was samen met de nieuwsbrief van mei 2021 verstuurd naar de bewoners. De werkzaamheden hiervoor zullen in het najaar van 2021 worden uitgevoerd.

Zusterpad

De in de nieuwsbrief  van mei 2021 aangekondigde enquête heeft plaatsgevonden.

De uitslag is als volgt.
Een ruime meerderheid heeft gekozen voor een inrichting van het Zusterpad volgens variant 2, het slingerend voetpad.
Als boomsoort is gekozen voor de prunus en als goede tweede keuze voor de sierappel.
De inrichting voor het slingerend voetpad omvat het planten van 5 bomen. Om de uitslag van de boomsoorten recht te doen, planten we 3 prunussen en 2 sierappels.

Uit een oogpunt van toegankelijkheid voor mindervaliden zal er een aansluiting worden gemaakt vanuit het voetpad in het Oranjeplantsoen op de Nassau Dillenburgstraat.
Dit pad is ter illustratie aan onderstaande tekening van variant 2 toegevoegd. De ligging is indicatief en zal bij de uitvoering exact worden bepaald. 
De nieuw aan te leggen paden krijgen dezelfde voetgangerssluisjes zoals reeds in het Oranjeplantsoen staan met voldoende ruimte voor mindervaliden.

Concept tekening variant 2 met aansluiting pad t.b.v. mindervaliden

Openbare ruimte

De werkzaamheden voor het definitief inrichten van de openbare ruimte zijn gestart. De inrichting zal worden uitgevoerd volgens het inrichtingsplan voor Oranjeburgh. Ook zullen er herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen er enkele kleine aanpassingen plaatsvinden. Deze aanpassingen worden meegenomen in de geplande werkzaamheden. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de openbare ruimte zullen ook de groenwerkzaamheden worden uitgevoerd. Volgens planning zullen alle werkzaamheden eind vierde kwartaal van 2021 gereed zijn. 

Voordat er gestart wordt met de werkzaamheden zult u hierover worden geïnformeerd.

Planning en corona

Als gevolg van de maatregelen rondom covid-19 kan er vertraging ontstaan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Hans van Sasse. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.