De gemeente is eigenaar van grote hoeveelheden gegevens en informatie. Die informatie hebben we nodig voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Een groot deel van deze informatie is openbaar. Toch zijn de gegevens niet altijd makkelijk bereikbaar voor burger en het bedrijfsleven. De gemeente maakt daarom gebruik van open data om deze bereikbaarheid te verbeteren. Openbaar beschikbare informatie over Schiedam vindt u op het dataplatform.

 

Privacy

De gemeente Schiedam vindt privacy heel belangrijk. Informatie waarbij uw privacy niet zeker is, wordt daarom niet gepubliceerd op het dataplatform. Datasets zijn waar nodig anoniem.