Bent u eigenaar van een woning of niet-woning (zoals een bedrijfspand)? Of bent u gebruiker van een niet-woning? Dan moet u de onroerende zaakbelastingen betalen. Vanaf 2015 ontvangt u van de Regionale Belasting Groep (RBG) de aanslag onroerende zaakbelastingen.

Tarieven

Het aanslagbedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. Deze percentages zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Net als alle andere tarieven.

De tarieven voor 2020 zijn:

  • Eigenaar woning: 0,1018%
  • Eigenaar niet-woning: 0,3030%
  • Gebruiker niet-woning: 0,2280%

Meer informatie?

De verordening onroerende zaakbelastingen vindt u in de regelingenbank. Deze verordening is laatst gewijzigd en gaat in vanaf 2020. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via het telefoonnummer 088 291 10 00. Of bekijk de website van de RBG.