De gemeente Schiedam investeert in onderwijsmogelijkheden in de haven en stimuleert samenwerkingen en initiatieven. De gemeente koppelt het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs aan bedrijven in de haven. Daarnaast wordt het opleiden van professionals in de haven gestimuleerd.

Crest

In 2019 is de gemeente Schiedam hiervoor een samenwerking aangegaan met bedrijven. De bedrijven gaan zich in de eerste fase richten op arbeidsmarktcommunicatie en de ontwikkeling van maritieme medewerkers. Dit zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De samenwerking ontving subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Vanaf 2022 is dit initiatief overgegaan in een partnerschap van vier havenondernemingen, onder de naam Crest. Dit staat voor het inzetten van een golfbeweging. Met als primaire doel ‘leiderschap voor de energie en maritieme sector’.

Dit zijn de deelnemende bedrijven:

  • Huisman;
  • Gusto;
  • Mammoet;
  • Jumbo.

Ontmoetingsplekken voor professionals

Tegelijkertijd is de wens uitgesproken voor een ontmoetingsplek in de Wiltonhaven. Een locatie waar onderwijs, ontmoetingen en recreatie samen kunnen komen. Dit deel van de Schiedamse haven heeft daarvoor op dit moment geen openbare (horeca)locatie. In de Wilhelminahaven hebben zowel de bedrijven Jumbo en Moods ruimtes om te ontmoeten of om zogeheten workspaces te creëren. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht door de gemeente Schiedam.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Crest? Neem dan contact op met de bedrijven of met gebiedsmanager, meneer Brian Mo-Ajok.