Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezing kunt u tot en met maandag 30 januari 2023 terecht bij het Klant Contact Centrum, Stadserf 1.

Waarom een ondersteuningsverklaring afleggen?

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

  • Voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • Bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald
  • Geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)
     

Een kiesgerechtigde kan een ondersteuningsverklaring krijgen bij de politieke partij die hij/zij wil ondersteunen. Het afleggen en ondertekenen van de verklaring doet u vervolgens op het gemeentehuis van uw woonplaats in het bijzijn van een ambtenaar.

U mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen.

U kunt zonder afspraak tijdens openingstijden langskomen.
U meldt zich dan bij de receptie van het Stadskantoor, Stadserf 1.
Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Openingstijden

  • Maandag: 08:30-17:00 uur.
  • Dinsdag: 08:30-12:30 uur.
  • Woensdag: 08:30-17:00 uur.
  • Donderdag: 08:30-20:00 uur.
  • Vrijdag: 08:30-17:00 uur.

Let op!

De verklaring krijgt u ingevuld van uw politieke partij. Neem op de afspraak dus deze ingevulde ondersteuningsverklaring mee, zodat u deze in het bijzijn van de ambtenaar kunt ondertekenen.