U heeft een omzettingsvergunning nodig als u een zelfstandige woonruimte om wilt zetten in een of meerdere onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur). Er is sprake van woningomzetting wanneer (een deel van) een woning door meer dan één huishouden wordt bewoond. 

Wat is onzelfstandige woonruimte?

 • Onzelfstandige woonruimte is een woonruimte die geen eigen toegang heeft 
 • Onzelfstandige woonruimte kan niet door een huishouden worden bewoond zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte 
 • Omzetting van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten kan zonder bouwkundige aanpassingen gebeuren

Wat is een huishouden?

Een huishouden bestaat uit een alleenstaande of twee of meer personen, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.

Wijken met een vergunningplicht

De vergunningplicht geldt voor een aantal aangewezen wijken in Schiedam en is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning die u voor woningomzetting (kamerverhuur) wilt gaan gebruiken. De regels gelden voor alle woningen met een WOZ-waarde tot en met €200.000,- (prijspeil 1-1-2015) in de wijken:

 • Oost
 • Zuid
 • Nieuwland
 • Groenoord

En voor woningen met een WOZ-waarde tot en met €250.000,- (prijspeil 1-1-2015) in de wijken:

 • Centrum
 • West

Vrijstelling vergunningplicht

Op dit moment is een vrijstelling voor een omzettingsvergunning voor kamerverhuur mogelijk voor:

 • Een eigenaar die maximaal twee personen huisvest, die geen deel uitmaken van het huishouden van de eigenaar 
 • Het huisvesten van maximaal drie personen die geen huishouden vormen. Deze vrijstelling geldt niet voor portiek- en flatwoningen

Overzicht verleende omzettingsvergunningen

De gemeente houdt een overzicht bij van verleende omzettingsvergunningen. Wilt u weten waar een omzettingsvergunning is verleend? Neem dan telefonisch contact op.

Kosten

Het aanvragen van een omzettingsvergunning kost conform de legesverordening € 908,65.

Regelgeving woningomzetting

Meer lezen over de regelgeving bij woningomzetting?