Update werkzaamheden Sveadal

Maandag 23 oktober 2023 starten we met het vervangen van de riolering en de ophoging van de openbare ruimte, ter hoogte van de kruising Göteborg – Hammerdal – Betedal, in de wijk Sveadal. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 november 2023. Om de bereikbaarheid van het Betedal zo goed mogelijk te behouden en de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen, hebben we besloten om een noodweg van stalen rijplaten aan te leggen. Deze noodweg loopt via de straat Göteborg, langs het groengebied (sportveldje), richting het parkeerterrein van de straat Betedal. Zie onderstaande foto voor een overzicht. Ook ontvangen omwonenden een bewonersbrief met hierin informatie over de uit te voeren werkzaamheden.

Wij streven ernaar om de overlast voor de bewoners van de straat Betedal, vooral de huisnummers 1 t/m 8, zoveel mogelijk te beperken. We verzoeken u dan ook vriendelijk om deze noodweg netjes en respectvol te gebruiken. Ook vanwege de veiligheid en het gebruiksgemak voor anderen. Let op: de rijplaten kunnen soms glad zijn zijn. Wij adviseren om uw snelheid aan te passen en hier voorzichtig overheen te rijden (maximaal 5 km/per uur). Ook vragen we u om rekening te houden met voetgangers en (brom)fietsers, aangezien zij ook gebruik maken van deze noodweg.

Tot slot willen we u laten weten dat deze tijdelijke noodweg ook al bekend is bij de hulp- en nooddiensten. En ook de stortings- en ophaaldiensten zijn op de hoogte.