Wilt u (ver)bouwen of slopen? Controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Doe hiervoor de online 'vergunningencheck'. Dit kan via omgevingsloket online.

Meldingsplicht

Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet u wel uw bouwactiviteit melden. Bijvoorbeeld als u: 

  • (Asbest)sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Vergunningsvrij?

  • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt welke bouwwerken vergunningsvrij zijn.
  • U vindt hierover informatie bij de Rijksoverheid.
  • Ook al mag u vergunningsvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Vergunning nodig?

  • (Meestal) een vergunning nodig: voor- en zijkant van een gebouw.
  • Het aanpassen en/of slopen van een gemeentelijk monument of een rijksmonument.
  • Als het gebouw waarin u wilt gaan wonen nog geen woonbestemming heeft.

Aanvragen

Het aanvragen van een vergunning of het melden van een activiteit doet u via omgevingsloket online.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

In sommige gevallen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingewikkeld. Bijvoorbeeld als u meerdere activiteiten in een keer wilt regelen. Wilt u advies over hoe u uw aanvraag het beste indient via het omgevingsloket? Dan kan de gemeente u helpen. U maakt dan gebruik van de 'conceptaanvraag omgevingsvergunning'.

Kosten

Het aanvragen van een conceptaanvraag kost conform de legesverordening € 790,90. De kosten van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning hangen af van de hoogte van de bouwsom. Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Opsturen

  • Wilt u de aanvraag niet digitaal doen? Stuur deze dan op naar de gemeente.
  • Via het omgevingsloket online moet u eerst het aanvraagformulier invullen en afdrukken.
  • Uw aanvraag met ingevuld formulier kunt u richten aan:

Burgemeester en Wethouders van Schiedam
Afdeling Vergunningen en Handhaving
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam