De Hoogstraat krijgt een nieuwe inrichting. De bestrating wordt vervangen door een mix van gebakken klinkers met een ‘klassieke’ uitstraling. De afwatering wordt op een nette manier met een stalen lijngoot opgelost, zodat het straatwerk strakker gelegd kan worden. De opgangen vanuit de Grote Markt en de Broersveld worden landschappelijk sterker aangezet door een aantal natuurstenen treden. Deze geven de opgang naar het oude dijkprofiel van de Hoogstraat aan.  De Hoogstraat zelf krijgt een continue inrichting met een midden loper van gebakken klinkers met aan weerszijden een lijn van natuurstenen keien. De blauwe straatlantaarns verdwijnen en in de plaats komen ‘klassieke’ verlichtingsarmaturen die aan de gevel worden gemonteerd, zodat een rustig straatbeeld ontstaat.

Kruisingen en pleintjes

Om meer spanning in de loop van de Hoogstraat te krijgen, wordt een aantal belangrijke kruisingen en pleintjes langs de Hoogstraat bijzonder gemaakt met natuurstenen accenten. Op verblijfsplekken zoals het pleintje bij de Lange Achterweg en de Appelmarkt wordt extra aandacht besteed aan de sfeerverlichting. Op enkele locaties wordt kunst ingezet als middel om een historische plek of belangrijke entree meer karakter te geven, bijvoorbeeld bij de Nieuwe Passage en de kruising Bokkensteeg - Zwaansteeg. Zo ontstaat een ritme in de loop waarbij om de 50-70 meter iets gebeurd. De oriëntatie in de straat wordt verder versterkt door een aantal bijzondere gebouwen ’s avonds beter uit te lichten.

Natuurstenen deurmatjes

Door de zone tussen gebouw en straat bij een aantal karakteristieke historische panden bijzonder te maken met natuurstenendeurmatjes, ontstaat een sterkere adressering van deze panden aan de Hoogstraat en een speels beeld. Ter hoogte van de opgang richting de Grote Markt (waar de straat breder is), bestaan deze verbijzonderingen uit traditionele natuurstenen stoepen. Zodoende wordt ook subtiel het verschil tussen Hoogstraat en de sfeer van de Grote markt uitgewerkt in de inrichting. Er komt extra groen door in een aantal zijstraten bomen toe te voegen. Er is ook een opzet voor geveltuinen uitgewerkt zodat bewoners van de Hoogstraat zelf aan de gang kunnen met deze toevoeging van groen.

Zijstraten

Een aantal zijstraten, zoals de Kerkstraat en de Brede Marktsteeg, die nu nog vooral ingericht is voor het autoverkeer,  krijg een inrichting die meer is afgestemd op de voetganger. De auto is net als op de Lange Haven hier in de toekomst te gast. De trottoirs verdwijnen en worden op het zelfde niveau gelegd als de straat en subtiel van elkaar gescheiden door een gootje van gebakken klinkers. Ook worden er een aantal bomen opgenomen voor een fraaiere en groenere uitstraling.

Korte Damstraat

De Korte Damstraat wordt ingericht als aankomstpleintje. Nu nog vooral in gebruik als doorgaande straat, zal deze straat in de toekomst meer verblijfswaarde krijgen. Dit wordt bereikt door een tweetal bomen op te nemen en de doorgaande richting van de straatinrichting te doorbreken. Fietsers zijn hier in de toekomst ook nog welkom, maar zullen hun snelheid moeten aanpassen.

Stegen

De stegen krijgen overal een zelfde type inrichting. Een loper van gezaagde Zweedse keien in het midden met aan weerszijden gebakken klinkers. De bestrating van de stegen wordt een stukje de Hoogstraat ingezet en elke steeg krijgt een kopsteen waarin de naam van de steeg wordt opgenomen.

Lange haven

De aanpak gaat door  op de inrichting van de Lange Haven. Zowel in de keuze voor het type gebakken klinker als de uitwerking van de bijzondere plekken. Het materiaal en kleurgebruik van het straatmeubilair en de verlichting wordt aangesloten bij de keuzes zoals deze voor de Lange Haven zijn gemaakt. Het doel is om een herkenbaar stadscentrum te hebben, waar met een beperkt assortiment aan materialen een duidelijke en herkenbare sfeer wordt neergezet.