Algemeen

Met de plannen voor Nieuw-Mathenesse gaat er een hoop gebeuren. Dit heeft veel impact op de omgeving en de stad. Schiedammers hebben hier vragen over. Op deze pagina vindt u antwoord op een selectie van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Deze pagina wordt aangevuld met antwoorden op nieuwe vragen en vragen die verder in het proces niet meer relevant zijn, worden verwijderd. Wilt u op de hoogte blijven? Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven over de plannen voor Nieuw-Mathenesse.

Waarom wil de gemeente bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse veranderen?

Het openbaar gebied in Nieuw-Mathenesse is verouderd en niet overal even aantrekkelijk en veilig. De gunstige ligging naast het centrum en het historische karakter van Nieuw-Mathenesse bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds woon-werkgebied. Meer groen maakt het gebied aantrekkelijk voor ondernemers, bezoekers en bewoners. Het vertrek van de glasfabriek, de grote behoefte aan nieuwe woningen en de gebiedsontwikkeling van de Merwe-Vierhavens Rotterdam bieden kansen om de gebiedsontwikkeling te versnellen.

Waarom werkt de gemeente met deelgebieden?

De vier deelgebieden hebben elk eigen kenmerken en karakter qua inrichting, ligging, functies en ambities. Dit geeft per gebied de mogelijkheid om te kijken naar de kansen en uitdagingen die er zijn. Niet elk gebied hoeft en kan in dezelfde planning ontwikkeld worden. Op deze manier kunnen we per deelgebied onderzoek doen en in contact treden met de betrokkenen in dat gebied. 

In welke fase zit de gebiedsontwikkeling?

We werken aan een Ruimtelijk Raamwerk waarin we ambities en uitgangspunten voor het gebied beschrijven. Hieraan vooraf hebben we diverse onderzoeken gedaan naar mobiliteit, dijkversterking, duurzaamheid, het benutten van economische mogelijkheden, etc. Het Raamwerk is in concept gereed en voor participatie vrijgegeven voor de deelgebieden Noord en Distilleerderscluster. De overige twee deelgebieden worden na de zomer verder uitgewerkt. 
Nadat eerst het college en daarna de Raad het Ruimtelijk Raamwerk NM hebben vastgesteld, kan de procedure gestart worden om het huidige bestemmingsplan aan te passen voor de geplande woningen in het noordelijk deel van het gebied. 

Werkt de gemeente samen met gemeente Rotterdam die grootste plannen heeft voor het Merwe-Vierhavens gebied?

Ja, de gemeente werkt intensief samen met buurgemeente Rotterdam. Door elkaars ambitie en plannen te delen, zorgen we samen dat de gebieden en functies in de toekomst goed op elkaar aansluiten. 

Woningbouw

Hoeveel nieuwbouwwoningen komen er? Is al bekend wat er gebouwd zal worden?

In het noorden van het gebied voorzien we nieuwbouwwoningen. Het aantal woningen en welk type woningen (model, prijs) is nog niet bekend. Voor het terrein van de glasfabriek maakt een projectontwikkelaar een plan voor woningen, andere vormen van bedrijvigheid en eventuele (basis)voorzieningen. Dit plan leggen ze voor aan de gemeente. Op dit moment weten we nog niet wanneer dat plan aan de gemeente wordt voorgelegd.

Om op de hoogte gehouden te worden over het toekomstige woningaanbod, kunt u ook terecht bij de Glasfabriek Schiedam.

Mobiliteit

Hoe zal het autoverkeer worden omgeleid richting de A20, zonder dat ze het centrum (Koemarkt) en de rotonde gebruiken?

De bereikbaarheid van het gebied voor het autoverkeer is een van de grote opgaven voor Nieuw-Mathenesse, omdat we het gebied zo autoluw en leefbaar mogelijk willen inrichten.  Anderzijds moeten ook de bedrijven in Nieuw-Mathenesse goed bereikbaar blijven. Met de gemeente Rotterdam studeren we op de bereikbaarheid via de Schiedamseweg, Marconiplein en Tjalklaan. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het snelwegennet A20 en A4.

Hoe zit het logistieke goederenstromen?

De gemeente gaat nu uit van afhandeling van vrachtverkeer via de Schiedamseweg en het Marconiplein. Het is daarbij het doel om de het logistieke verkeer over de weg niet verder te laten groeien of zelfs te verminderen. Nieuw-Mathenesse wordt onderdeel van de Schiedamse Zero Emissiezone Stadslogistiek vanaf 2025. Dit betekent niet alleen dat er schonere voertuigen gaan rijden, maar ook dat we onderzoeken hoe logistiek in de stad efficiënter kan.

Wat is de toegevoegde waarde van de fietsverbinding op de Makkerstraat? En hoe zit het met de belemmering voor de scheepvaart?

De brug Makkersstraat verbindt 2 buurten in Schiedam en maakt het mogelijk om gebruik te maken van elkaars voorzieningen, zoals scholen, winkels en zorgverleners. Tegelijkertijd vergroot het de mogelijkheden voor het gebruik van de openbare ruimte voor bijvoorbeeld een wandeling in de buurt (ommetje). Tot slot zorgt een brug voor een extra mogelijkheid voor ontwikkelaars om juist op die plek meer openbare functies aan het gebied toe te voegen die zorgen voor meer levendigheid en sociale controle.

Wordt het te hardrijden op de Buitenhavenweg aangepakt?

De zorgen over de verkeersveiligheid op de Buitenhavenweg zijn bekend. In de ontwikkelplannen verdwijnt de aansluiting van de Buitenhavenweg op de Koemarkt voor autoverkeer. De Buitenhavenweg wordt in het noordelijke deel een aantrekkelijke route voor langzaam verkeer waar de auto 'te gast' is. Ook in het Distilleerderscluster worden de langzaamverkeersvoorzieningen verbeterd.

Er is momenteel geen of beperkt betaald parkeren en is er veel parkeeroverlast vanuit de omgeving. Worden de bestaande parkeerplaatsen meegenomen in de nieuwe plannen voor het gebied?

Het betaald parkeren wordt uitgebreid in heel Nieuw-Mathenesse. We kijken daarbij nadrukkelijk ook naar het oplossen van de bestaande parkeerproblemen.  Ook het tegengaan van nieuwe parkeerproblemen door het zogenaamde waterbedeffect uit andere wijken. Vooruitlopend is nu een Parkeerverbodszone ingesteld waarmee in het gebied duidelijk is waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Erfpacht

Met het Ruimtelijk Raamwerk is er duidelijkheid gekomen voor de inrichting van de Nieuw-Mathenesserstraat, Couwenhovenstraat, Van Deventerstraat en Van Cleeffstraat (ook wel aangeduid als de Van Deventerdriehoek). Voor vragen hierover kunnen ondernemers contact opnemen met Marieke van der Linde-Groot, accountmanager bedrijven.