Woont u een bepaalde tijd in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u officieel de Nederlandse nationaliteit aanvragen (naturalisatie).

Aanvragen

  • Doe de aanvraag bij de gemeente waar u woont. Maak hiervoor een afspraak
  • De officiële beslissing, of u inderdaad Nederlander kunt worden, wordt met een Koninklijk Besluit genomen

Naturalisatie

Dient u een naturalisatieverzoek in? Dan geeft de gemeente u voorlichting over de wettelijke vereisten, de documenten die overhandigd moeten worden, de kosten en ook de eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit. Dit kan bijvoorbeeld het verlies van uw oorspronkelijke nationaliteit zijn.
U vindt de voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit te krijgen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen

  • Geldige verblijfsvergunning
  • Geldig paspoort
  • Inburgeringsdiploma

Kosten

De kosten van uw specifieke aanvraag worden met u besproken tijdens de afspraak.