De gemeente Schiedam maakt plannen om de Natuurkundigenbuurt opnieuw in te richten. De bestrating is aan vervanging toe. Op verschillende locaties in de buurt zijn rioleringswerkzaamheden noodzakelijk. Binnen dit project wordt de openbare ruimte gelijk nog aantrekkelijker gemaakt. Dat doen we samen met u! Dit project is vooral gericht op samenwerking met de buurt. 

Stand van zaken

De aanbestedingsprocedure is in volle gang. Naar verwachting is de aannemer in oktober 2020 bekend. Helaas is het coronavirus nog steeds actief in ons land. Op dit moment is het voor de gemeente niet mogelijk, gezien de maatregelen, om een informatiebijeenkomst te organiseren. Zodra de aannemer bekend is, informeren wij u over de uitvoering van de werkzaamheden, planning en fasering

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider René Alberts. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.