Getijdenpark Wilhelminahaven en Vijfsluizen

Wat is een getijdenpark?

Bij getijdenparken stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Dat komt door de open verbinding naar zee. Op het droogvallende slib ontstaat natuur die op weinig plekken in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water. Planten die het water schoner maken. Ook trekt het bijzondere vogels en vissen aan, zoals ijsvogels, lepelaars, zalm en steur.

Getijdenpark Wilhelminahaven

Wandelpromenade

Het getijdenpark biedt een unieke natuurbeleving in de haven. Naast de natuurvriendelijke oever is een wandelpromenade aangelegd. Hierdoor is er ruimte om in de Wilhelminahaven te wandelen, fietsen, struinen en recreëren.

Plasticvanger

In samenwerking met Rijkswaterstaat en Clear Rivers ligt de grootste plasticvanger van Nederland in Schiedam. De plasticvanger in de Wilhelminahaven is 265 meter lang. De plasticvanger ‘vangt’ het zwerfafval. Op deze manier voorkomen we dat het zwerfafval op de oever, in het water of in de begroeiing komt.

Regionaal programma

Het getijdenpark maakt deel uit van het regionale programma ‘Rivier als getijdenpark’. Dit is een samenwerkingsverband met vele partijen. Zo is het getijdenpark in samenwerking met Rijkswaterstaat aangelegd. Het wordt medegefinancierd door het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) en het uitvoeringsprogramma van de Hof van Delfland van de Provincie Zuid-Holland.

BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken, is groei van de haven mogelijk. Daarom investeert BRG met de omgeving en partners in een groene en schone leefomgeving. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio. Het project 'Getijdenpark Wilhelminahaven' draagt bij aan de volgende twee beleidsdoelstellingen van de het UPG van de provincie Zuid-Holland: het bevorderen van de groenbeleving, inclusief het vergroten van recreatie in het gebied en het stimuleren van de biodiversiteit.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met beleidsadviseur duurzaamheid, meneer Tim Tabak. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de project assistent, mevrouw Elvira Dijkshoorn.