De planning van het uitvoeringsprogramma mobiliteit verandert. Het college kijkt de komende maanden opnieuw naar de plannen.

De afgelopen maanden is er veel aandacht uitgegaan naar de plannen voor invoeren van betaald parkeren onder de A20, waartoe de raad bij het vaststellen van de mobiliteitsvisie heeft besloten. Het college kijkt daarom ook naar de plannen voor betaald parkeren. In grote delen van Schiedam hebben onze inwoners en bedrijven last van de hoge parkeerdruk. Daar zijn al jaren klachten over. Het invoeren van betaald parkeren kan helpen om hierin verbetering te brengen. Ook het aanbieden van extra parkeerplaatsen aan de randen van de wijk voor bijvoorbeeld bedrijfsbussen draagt daaraan bij. Het college wil de haalbaarheid van betaald parkeren per buurt onderzoeken.