Bewonersaanpak

De afgelopen jaren zien we steeds grotere en snellere ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit (hoe we ons verplaatsen van A naar B). Naast de traditionele auto, trein, bus en fiets komen er steeds meer andere vormen van mobiliteit. Deze vormen zijn bijvoorbeeld elektrische auto’s, e-bikes, deelmobiliteit, lokaal aanvullend vervoer (Argos), leasefietsen en scooters. 

Al deze nieuwe mogelijkheden bieden mensen meer keuzes. De gemeente wil samen met de bewoners onderzoeken wat die keuzes voor hen betekenen. Belangrijk is ook hoe die keuzes kunnen bijdragen aan een duurzaam, leefbaar en goed bereikbare wijk. De mobiliteitsexperimenten voor bewoners richten zich eerst op de wijken Schiedam-West en Schiedam-Zuid. Dit in verband met de hoge parkeerdruk in deze wijken, waarvoor eerder overleg is geweest. Nu wordt deze aanpak verbreed tot de mobiliteitsaanpak:

De mobiliteitsexperimenten

 • Het actieprogramma fietsstimulering:
  • Fietscircus
   • Op 7 september vindt het Fietscircus Schiedam (pdf 364 KB) plaats op het Stadserf van 11.00 - 16.00 uur. Samen met De Verkeersonderneming organiseert de gemeente Schiedam een fietscircus om Schiedammers op een andere manier kennis te laten maken met de fiets. Het Fietscircus Schiedam is de start van de vele mobiliteitsexperimenten die plaatsvinden in september en oktober. Het doel is dat de fiets vaker gebruikt zal worden om de bereikbaarheid van Schiedam te verbeteren. 
  • Uitprobeeraanbod E-bikes bewoners
  • Fietsregeling
 • Actieprogramma MaaS (mobiliteit als dienst) 
  • Aanbieden deelauto’s en deelfietsen
  • MaaS-Xperience
  • Maasmeter
 • Voorbereiding Parkeerexperimenten

Walk21!

Beleid voor voetgangers is een van de opgaven voor de nieuwe mobiliteitsvisie. In het najaar (7-10 oktober) vindt het internationale congres Walk21! plaats in Rotterdam. Walk21! is een mooie kans om samen met bewoners van Schiedam ideeën en kennis op te doen. Met die kennis kunnen we het voetgangersbeleid in Schiedam vormgeven. 

Werkgeversaanpak

Schiedam richt zich ook op werkgevers waarbij we kijken naar een aantal werkgebieden. Om het aanbod van duurzame mobiliteit naar werkgevers te versterken, investeren werkgevers, de gemeente en de Verkeersonderneming in de volgende experimenten:

 • Mobiliteitsactieplannen op werkgeverniveau
 • Actieprogramma fietsstimulering
 • Probeerpas OV
 • Aanbod last-mile oplossingen

Meer over deze experimenten leest u in het document Mobiliteitsexperimenten (146 kB). Dit een bijlage van de Startnotitie Mobiliteit in Schiedam.