Mobiliteitsexperimenten

De gemeente werkt aan een nieuwe visie over mobiliteit. Om tot die visie te komen doen we experimenten samen met Schiedammers, met bewoners en met werkgevers. De experimenten werden gestart in september en oktober.

Ontwikkelingen vervoersmiddelen

De afgelopen jaren zien we steeds grotere en snellere ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit (hoe we ons verplaatsen van A naar B). Naast de traditionele auto, trein, bus en fiets komen er steeds meer andere vormen van mobiliteit. Deze vormen zijn bijvoorbeeld elektrische auto’s, e-bikes, deelmobiliteit, lokaal aanvullend vervoer (Argos), leasefietsen en scooters. 

Bewonersaanpak 

Al die nieuwe mogelijkheden om ons te verplaatsen bieden ons meer keuzes. De gemeente wil samen met bewoners onderzoeken wat die keuzes voor hen betekenen. En hoe die kunnen bijdragen aan een duurzaam, leefbaar en goed bereikbare wijk.

Start in West en Zuid

De eerste mobiliteitsexperimenten voor bewoners worden in de wijken Schiedam-West en Schiedam-Zuid gedaan. De reden dat we beginnen in deze wijken is dat hier parkeerdruk hoog is.

Fietsen

Het stimuleren van fietsen is onderdeel van de experimenten met bewoners. Het actieprogramma fietsstimulering bestaat uit de volgende onderdelen:

Fietscircus Schiedam

Op 7 september vond het Fietscircus Schiedam (pdf 364 kB) plaats op het Stadserf. Samen met De Verkeersonderneming organiseerde de gemeente dit evenement om Schiedammers op een andere manier kennis te laten maken met de fiets. Het Fietscircus Schiedam was de start van de mobiliteitsexperimenten. Het doel is dat de fiets vaker gebruikt wordt, waardoor de bereikbaarheid van Schiedam kan worden verbeterd.

Probeeraanbod E-bikes

Een aantal fietshandelaren bieden E-bikes (pdf 395 kB) aan bewoners aan. Wilt u gebruik maken van het probeeraanbod? Meld u aan.

Deelnemende Fietshandelaren in Schiedam: 

  • Damme tweewielers, Borodinlaan 60, 3122 HB Schiedam
  • Van Leeuwen Tweewielers, Groenelaan 48, 3114 CJ Schiedam
  • Stella Fietsen Schiedam, Overschieseweg 152, 3125 AR Schiedam

Kortingsregeling Tweewielers

U kunt gebruik maken van de Kortingsregeling Tweewielers (pdf 281 kB). Hiermee is het mogelijk om korting te krijgen op een fiets, een e-bike, een speed pedelec of een elektrische scooter om mee naar werk te gaan. Meld u hiervoor aan

Actieprogramma MaaS

Dit actieprogramma MaaS (mobiliteit als dienst) bestaat uit:

  • Aanbieden deelauto’s, deelfietsen en deelscooters
  • Maasmeter
  • MaaS-Xperience:

Durft u uw auto voor twee maanden te laten staan en kennis te maken met (nieuwe) vormen van reizen? U kunt nu meedoen met de MaaS-Xperience (pdf 189 kB). De gemeente Schiedam ontwikkelt samen met partner Juuve ‘mobiliteitshubs’. Dit zijn plekken waar u als bewoner een deelauto, deelfiets of deelscooter kunt huren. U krijgt van ons een mobiliteitsbudget van 200 euro per maand om van al deze diensten gebruik te maken. U mag uw eigen auto alleen niet meer gebruiken. De eerstvolgende startdatum is 6 januari 2020.

Ziet u het zitten? Geef u dan nu op. Op dit moment kunt u alleen meedoen met het probeeraanbod wanneer u in wijk Zuid, West of de directe omgeving hiervan woont. 

Voorbereiding Parkeerexperimenten

Voetgangers

Een ander onderdeel van de mobiliteitsvisie is het verder uitwerken van beleid voor voetgangers. In het najaar (7-10 oktober) vond het internationale congres Walk21! plaats in Rotterdam. Walk21! was een mooie kans om samen met bewoners van Schiedam ideeën en kennis op te doen. Met die kennis kunnen we het voetgangersbeleid in Schiedam vormgeven. 

Werkgeversaanpak

Schiedam doet ook experimenten samen met werkgevers. We kijken naar een aantal werkgebieden. Het aanbod van duurzame (elektrische) vervoersmiddelen voor werkgevers mag groter. Daarom investeren werkgevers, de gemeente en de Verkeersonderneming in de volgende experimenten: 

Meer lezen?

Meer informatie over deze experimenten leest u in het document Mobiliteitsexperimenten (pdf 146 kB). Dit een bijlage van de Startnotitie Mobiliteit in Schiedam.