De gemeente werkt de komende jaren aan de mobiliteit van de stad. Met mobiliteit bedoelen we hoe we ons verplaatsen van A naar B. Bijvoorbeeld lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met de auto. We willen dat mobiliteit en de keuzes die we daarin maken, bijdragen aan een aantrekkelijke, gezonde, duurzame en verkeersveilige stad. Dat kunnen we voor een groot deel met elkaar bepalen.

Resultaten onderzoek mobiliteit Schiedam 2019

Van juli 2019 tot en met 31 oktober 2019 kon u meedenken via een enquête over mobiliteit in Schiedam. In totaal hebben ruim 5400 Schiedammers de enquête ingevuld.

De resultaten van de enquête Mobiliteit en Parkeren zijn bekend:

 

Vervolg: Reisonderzoek 'Samen in beweging' 

Vorig jaar is er een groot mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Als vervolg daarop is het reisonderzoek ‘Samen in beweging’ opgezet. Deze uitkomsten worden gebruikt om slimmere keuzes te maken als het gaat om investeren in de wegen, fiets- en voetgangerspaden, het openbaar vervoer en nieuwe initiatieven. Zo helpen we samen om Schiedam ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.

Hoe reist u in Schiedam? Gebruikt u het openbaar vervoer? Eigen vervoer of ook deelvervoer? Wij zijn benieuwd naar uw manieren van reizen. Doet u ook mee? Download de app van het reisonderzoek ‘Samen in beweging’

Mobiliteit als thema van de nieuwe Stadsvisie

We gaan op zoek naar oplossingen om Schiedam bereikbaar te houden. Het huidige vervoersplan is aan vervanging toe (het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2011-2020: Schiedam duurzaam bereikbaar, ook wel GVVP). Om die reden werkt de gemeente aan een nieuwe mobiliteitsvisie. De nieuwe visie komt voort uit de Startnotitie Mobiliteit in Schiedam. Hierin staat in grote lijnen wat er het komende half jaar gaat gebeuren op het gebied van mobiliteit. Mobiliteit is een thema binnen de nieuwe Stadsvisie. Het doel van de nieuwe Stadsvisie is een eigentijdse, heldere en samenhangende toekomstvisie van, voor en door de stad Schiedam. Meer informatie over het proces van de Stadsvisie kunt u vinden op toekomstschiedam.nl.

Samenwerken met de stad

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit kunnen ons helpen Schiedam bereikbaar te houden. De gemeente kiest daarom voor een nieuwe samenwerkingsaanpak. De gemeente wil samenwerken met bewoners, bedrijven en partijen die maatschappelijk betrokken zijn. Samen met Schiedammers ontwikkelen we (nieuwe) oplossingen voor bestaande en nieuwe uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

Iedereen de ruimte

We willen zo weinig mogelijk beperkingen van tevoren vastleggen. Zo krijgen Schiedammers de ruimte. En zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mobiliteit in Schiedam. 

Aanpak

Aan de ene kant bestaat de samenwerkingsaanpak uit experimenten. Met deze experimenten laten we bewoners en bedrijven kennis maken met (nieuwe) vormen van mobiliteit, zoals deelautos en e-bikes.

Denk mee

Aan de andere kant gaan we actief ideeën en oplossingen uit de stad ophalen. Deze ideeën en oplossingen werken we samen uit tot concrete voorstellen.

Wijktafelbijeenkomsten

In september en oktober werden er Wijktafelbijeenkomsten georganiseerd in alle wijken van Schiedam. Hier werd besproken hoe mobiliteit de komende jaren slim en duurzaam verbeterd kan worden. Zo pakken we samen de parkeer- en leefbaarheidsproblemen en verkeersonveiligheid aan.