Ondanks alle maatregelen en inzet bleek afgelopen week dat 10 medewerkers van team Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam besmet zijn geraakt met het coronavirus. Omdat zij de komende twee weken niet op straat en op kantoor zullen zijn om hun taken uit te voeren zijn er goede afspraken gemaakt met de politie en Irado. Zij nemen tijdelijk taken op het gebied van veiligheid, handhaving en dienstverlening van ons over. Op deze manier blijft de veiligheid en dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers gewaarborgd. 

Vragen & antwoorden 

‘Nauw’ contact gehad met Toezicht & Handhaving (T&H)?  

De GGD maakt onderscheid tussen ‘nauw contact’ en ‘gewoon contact’. Nauw contact betekent dat u langer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter afstand bent geweest. Heeft u zelf het idee dat u nauw contact hebt gehad? Bel dan naar 010 443 80 31 (GGD Rotterdam-Rijnmond). Blijf uit voorzorg thuis totdat u iemand van de GGD gesproken hebt.  

‘Gewoon’ contact gehad met Toezicht & Handhaving T&H? 

Bent u een medewerker van T&H laatst tegengekomen op straat? En heeft u 1,5 meter afstand gehouden? Dan loopt u geen extra risico. U hoeft geen extra maatregelen te nemen. Krijgt u klachten zoals bijvoorbeeld:  

  • Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (licht) hoesten   
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)   
  • Kortademigheid/benauwdheid   
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden   

Blijf dan thuis en laat u testen.   

Wat betekent dit voor de niet besmette ambtenaren? Gaan zij nog naar kantoor?

Op advies van de GGD zijn alle medewerkers van het team Toezicht & Handhaving preventief in thuisquarantaine geplaatst, ook de medewerkers die negatief testten. Het gaat in totaal om ongeveer 50 medewerkers. Andere ambtenaren kunnen nog gewoon naar kantoor komen, als dat noodzakelijk is voor hun werk.  

 Is bekend wat de oorzaak van de besmettingen is geweest?  

Waar en hoe deze medewerkers precies besmet zijn geraakt is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de GGD. Lees meer over bron- en contactonderzoek op de website van het RIVM. 

Worden handhavers alleen bij klachten getest of gebeurt dit regelmatig en is dit verplicht? 

Iedereen met milde klachten kan zich laten testen. In dit specifieke geval hebben twee medewerkers van team Toezicht & Handhaving zich laten testen, nadat zij last hadden van corona-achtige verschijnselen. Toen bleek dat zij daadwerkelijk waren besmet met het virus, is in overleg met de GGD besloten alle medewerkers van het team te laten testen. 

Hoe wordt er nu toezicht gehouden en gehandhaafd in Schiedam? 

De politie, Irado (afvalverwerkersbedrijf) en Boa’s uit Rotterdam nemen tijdelijk taken op het gebied van veiligheid, handhaving en dienstverlening van ons over. Heeft u een melding? Dan kunt u die gewoon doen via schiedam.nl of de BuitenBeter app. Heeft u een actuele melding over de openbare orde en/of veiligheid? Bel dan het landelijke servicenummer van de politie via 0900-8844 of vul het aangifteformulier in op politie.nl.  

Worden de ruimtes en werkplekken, waar de Toezicht & Handhaving (T&H)-medewerkers regulier werken, regelmatig schoongemaakt? 

Ja, alle werkruimtes en toiletten worden extra schoongemaakt. Ook zijn er overal desinfectiezuilen aanwezig. 

Is het duidelijk of en met hoeveel andere mensen deze medewerkers in contact zijn geweest?  

Ja, de contacten tijdens werkzaamheden worden door de GGD in samenwerking met Schiedam in kaart gebracht, deze contacten worden op de hoogte gebracht en voorzien van de juiste adviezen. De contacten die plaats hebben gevonden in de thuissituatie worden door de GGD in beeld gebracht, als er aanleiding toe is worden deze contacten door de GGD geïnformeerd. 

Heeft er eerder zo’n piekbesmetting plaatsgevonden binnen een organisatie? 

Er heeft vaker clustering plaatsgevonden met deze omvang binnen organisaties/bedrijven: zoals in de zorg, industrie, haven en voedselverwerking. Binnen de gemeente Schiedam gebeurde dit nog niet eerder. 

Gaan ambtenaren in het vervolg mondkapjes dragen tijdens het werk/gemeentelijke bijeenkomsten? 

Dragen van mondkapjes is niet een maatregel die de GGD adviseert. De GGD volgt hierin de landelijke lijn met betrekking tot het gebruik van mondkapjes. 

Zijn er nog meer Schiedamse ambtenaren besmet geraakt met het virus? 

Er zijn in de afgelopen maanden enkele ambtenaren besmet geraakt. Zij hebben dit op tijd ontdekt, zijn thuis gebleven en hebben zich laten testen.  Zij hebben geen andere collega’s besmet.