Mantelzorg is zorg die niet door professionele zorgverleners wordt gegeven, maar door iemand uit de directe omgeving van de hulpbehoevende. Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van (intensieve) zorg valt niet altijd mee. Mantelzorgers hebben geen vakantiedagen.

Minters mantelzorg

Minters mantelzorg ondersteunt in opdracht van de gemeente Schiedam iedere Schiedammer die mantelzorg geeft.

Een verwijzing of lidmaatschap is niet nodig. Minters Mantelzorg heeft deskundige mantelzorgadviseurs en goede contacten met onder meer de wijkondersteuningsteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. De organisatie fungeert als kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals.

Mantelzorgaanbod

Voor Schiedammers heeft Minters Mantelzorg een breed aanbod:

  • Voorlichting
  • Advies
  • Informatie
  • Emotionele ondersteuning
  • Contact met een adviseur
  • Cursusaanbod
  • Mantelzorgcafé
  • Alzheimercafé en parkinsoncafé
  • Activiteit voor jonge mantelzorgers

Daarnaast worden mantelzorgers ondersteunt met respijtzorg.