Als inwoner kunt u op verschillende manieren aan de slag gaan. Een kleine maatregel om water beter op te vangen zodat het niet in het riool terecht komt, is bijvoorbeeld meer beplanting of grind in uw tuin, een geveltuintje of het plaatsen van een regenton. Ook een groen dak, regenwatervijver of hoogteverschillen in de tuin zijn oplossingen. Op deze pagina leest u hoe u aan de slag kunt gaan met de maatregelen:

  • Tegel eruit, plant erin
  • Zorg voor meer (hoge) beplanting
  • Leg een (verdiepte) tuin aan
  • Afkoppelen regenpijp

Meer tips vindt u op HuisjeBoompjeBeter van onze partner Klimaatkrachtig Delfland.

Per wijk kunnen de gevolgen van klimaatverandering verschillen en dus ook welke oplossing het beste werkt. Heeft u vragen of advies nodig? Neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering. Onze afkoppeladviseur Alfred van ‘t Hoff is te bereiken op 14 010.