Begin 2020 is er in de media aandacht geweest voor loden waterleidingen. Lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. De gemeente Schiedam laat daarom onderzoeken of in schoolgebouwen van voor 1960 nog loden waterleidingen voorkomen.

Zijn loden waterleidingen gevaarlijk?

Lood kan ongezond zijn voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Wanneer jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Dat kan leiden tot een iets lager leerniveau.

Waar kunnen nog loden waterleidingen voorkomen?

De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren kraanwater van hoge kwaliteit. Zij gebruiken geen loden leidingen. Maar binnenin gebouwen van voor 1960 kunnen nog wel loden leidingen aanwezig zijn. Hierdoor kan er toch lood in het drinkwater terechtkomen. In gebouwen van na 1960 komen geen loden waterleidingen meer voor.

Scholen, gymzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang

Op dit moment test de gemeente of er lood in het drinkwater zit bij Schiedamse scholen en gymzalen die gebouwd zijn vóór 1960. Als er loden drinkwaterleidingen worden aangetroffen, gaan we in overleg met de schoolbesturen de loden leidingen zo snel mogelijk opsporen en vervangen.

Ook hebben we alle gemeentelijke gebouwen van vóór 1960, waarin kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangen zijn gevestigd, onderzocht. In deze gebouwen zijn geen loden drinkwaterleidingen aangetroffen.

We adviseren daarnaast alle kinderdagverblijven, gastouders en andere kinderopvanglocaties (waarvan de gemeente geen eigenaar is) - als zij in een pand van vóór 1960 gevestigd zijn - om te onderzoeken of er nog loden leidingen aanwezig zijn en deze zo nodig te vervangen. Bij gebouwen van na 1960 is geen onderzoek nodig, want sinds 1960 zijn loden leidingen verboden in de bouw.

Woningen van voor 1960

Loden waterleidingen kunnen alleen voorkomen in woningen die zijn gebouwd voor 1960.
Woont u in een huurhuis van voor 1960, neem dan bij vragen contact op met de verhuurder. 
Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor gezond drinkwater in hun woning.

Zelf controleren of u loden leidingen hebt

Als uw huis voor 1960 is gebouwd, kan het zijn dat er loden leidingen zijn. U vindt bij Evides of Waterlaboratorium een checklist om te controleren of u in uw huis loden leidingen hebt.

Als u het niet zeker weet, laat het dan onderzoeken door een erkend installatiebedrijf.

Gezondheidsvragen

Heeft u vragen over gezondheidseffecten, belt u dan met Team Gezondheid & Milieu van GGD regio Rijnmond 010 433 98 94 (van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar @email. Vermeld uw telefoonnummer in de e-mail.

Meer informatie

Meer informatie over loden waterleidingen in woningen, scholen en gemeentelijke gebouwen vindt u op de pagina met vragen en antwoorden.