Het project Kethel-Oost kent twee deelprojecten: ophoging en herinrichting van de straten en aanpak van de groene binnenterreinen. De ophoging is in het najaar 2016 afgerond. Aan de aanpak van de groengebieden in de binnenterreinen wordt nog gewerkt tot begin 2020.

Duivenpad

Langs het Duivenpad heeft de gemeente de bestaande sloot verlengd richting de Poldervaart voor een goede doorstroming en het afvoeren van regenwater uit de wijk Kethel-Oost. De gemeente heeft de sloot met een duikerverbinding verbonden met de Poldervaart. De gemeente heeft twee bomen verwijderd en plant daar twee nieuwe bomen voor terug meer in de directe omgeving van het groen. Om de tuinen van de Bosrand te behouden, heeft de gemeente de sloot met een knik om deze tuinen heengelegd. De bewoners hebben de mogelijkheid om zelf een ophaalbruggetje aan te leggen. De gemeente brengt daarna een schelpenpad aan, vergelijkbaar met de overige paden in het openbaar gebied in Kethel-Oost.

"Foto: De nieuwe sloot langs de Bosrand"

Foto: De nieuwe sloot langs de Bosrand

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw Sandra de Veth. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Marianne van der Graaf.