Het Kenniscentrum beschikt over uitgebreide en actuele data (informatie) over Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op het gebied van onder meer wonen, leefbaarheid, bevolking, werkgelegenheid, veiligheid en onderwijs. De data worden gebruikt voor:

  • Beantwoorden van beleidsvragen
  • Ontwikkelen van beleid
  • Evalueren van beleid

MVS in cijfers

Veel onderzoeksgegevens, cijfers en trends worden in rapportages verwerkt. Deze zijn te vinden op de website MVS in cijfers. Op deze website vindt u ook veel statistische en demografische informatie over de drie gemeenten in digitale vorm. Zo kan het Kenniscentrum voor uiteenlopende thema’s tabellen op wijk- en buurtniveau samenstellen.