Deze Schiedammer is op 9 maart 1803 ter dood veroordeeld om zijn seksuele identiteit. Het was de laatste keer dat iemand onder Nederlands recht ter dood werd veroordeeld wegens het hebben van seks met hetzelfde geslacht. Het is het ook laatste voltrokken doodvonnis in Schiedam.

Wereldwijd veroordelen rechtbanken mensen omdat ze lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. In Nederland kennen we geen vervolging meer om seksualiteit en gender. Van discriminatie en uitsluiting zien we helaas nog wel lelijke voorbeelden. Ook voor mensen met een intersekse conditie.

Jillis Bruggeman gedenkteken

Waarom dit monument? Samen met de lokale LHBTI-organisaties nemen wij krachtig stelling tegen discriminatie om geslacht, gender en seksualiteit. Daarom hebben we het LHBTI-erfgoed van Jillis Bruggeman zichtbaar gemaakt met een gedenkteken, het vierde LHBTI-monument van Nederland, een landelijke penning en regionale Opsteker. 

Het Jillis Bruggeman-gedenkteken ligt voor het oude stadhuis op de Grote Markt. De Jillis Bruggeman Penning kent de stad toe aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging om seksuele identiteit. In Nederland of ergens anders in de wereld. De eerste penning is op 9 maart 2015 uitgereikt aan de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski. 

De latere ontvangers zijn:

  • 2016 Michael van Praag
  • 2017 Arie Boomsma
  • 2018 Barbara Barend
  • 2019 Boris Dittrich
  • 2020 Claudia de Breij
  • 2021 Splinter Chabot en Sandro Kortekaas

De gemeente Schiedam is hoeder van dit landelijk van belang zijnde LHBTI-erfgoed. Zijn dood is een extra drijfveer om krachtig stelling te nemen tegen vervolging en discriminatie om geslacht, gender en seksualiteit. Een gedenkteken en jaarlijkse uitreiking van een landelijke Jillis Bruggeman penning en regionale Opstekers houden zijn geschiedenis levend.