De invoering van betaald parkeren in zuidelijk stadsdeel/A20 is een onderdeel van de mobiliteitsvisie. De parkeerdruk en parkeeroverlast is in grote delen van Schiedam hoog, maar per wijk verschillend. Daarom kiezen we voor maatwerk. In sommige wijken wordt er geparkeerd door werknemers en forenzen die met de metro verder reizen, terwijl het in andere wijken vooral druk is in de avonduren. In bijna alle wijken wordt overlast ervaren van bedrijfsbusjes en door foutparkeren. Er is weinig ruimte om deze problemen op te lossen met meer parkeerplaatsen. 

In grote delen van de wijken West, Zuid en Nieuwland is de problematiek zo groot dat dit niet op te lossen is op wijkniveau. Met ingang van 2022 voeren we daarom gereguleerd parkeren in voor het hele zuidelijke stadsdeel (onder de A20). Lees meer over parkeren in de wijk.