Voor het aanleggen of veranderen van een inrit of uitrit heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vraag een omgevingsvergunning aan

Een omgevingsvergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket. U moet de volgende bijlagen toevoegen bij de aanvraag:

  • minimaal 2 recente foto's van de bestaande situatie 
  • een duidelijke situatieschets 

Kosten

De omgevingsvergunning kost € 196,50. Daarnaast worden er ook aanlegkosten in rekening gebracht. De kosten voor de definitieve omgevingsvergunning hangt af van de hoogte van de totale bouwsom en hoeveel aanpassingen er nodig zijn aan de openbare weg. 

Beslissing

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. In het uiterste geval kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet op tijd een beslissing neemt wordt de vergunning automatisch verleend (van rechtswege).

Aanleggen van de inrit of uitrit

Als de aanvraag voor een uitrit is goedgekeurd, mag u niet zelf de inrit/uitrit aanleggen. Irado voert de werkzaamheden op uw kosten uit.