Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en een studietoeslag voor studenten met een beperking kunt u terecht bij Stroomopwaarts via www.stroomopwaarts.nl. Stroomopwaarts is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur via 010 – 246 55 55. 

Bijstandsuitkering 

Heeft u geen werk en onvoldoende geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Hiermee kunt u de noodzakelijke kosten zoals huur, zorgverzekering, boodschappen en kleding betalen. 

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al drie jaar een laag inkomen, een parttime baan en is er geen zicht op een verbetering van uw inkomen wegens ziekte of een beperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Dit is een vast bedrag dat u eenmaal per 12 maanden kunt aanvragen bij Stroomopwaarts. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt. 

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en heeft u belangrijke kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u voor sommige van deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij Stroomopwaarts. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering waarmee u de extra en bijzondere kosten kunt betalen. 

Belangrijke tip: Informeer eerst wat de kosten zijn die u gaat maken en vraag dan bijzondere bijstand aan. Als u de kosten zelf al heeft betaald, dan kan u er geen bijzondere bijstand meer voor vragen. 

Als bijzondere bijstand niet mogelijk is, komt u misschien in aanmerking voor een sociale lening van de kredietbank Rotterdam. Deze kunt u aanvragen via de formulierenbrigade van Stroomopwaarts.

Studietoeslag voor studenten met een beperking

Studenten met een beperking (bijvoorbeeld chronische ziekte of beperking) is het vaak niet mogelijk om te werken naast hun studie. Voor hen is daarom de studietoeslag als steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd. Met dit formulier kunt u de studietoeslag aanvragen.

Hulp bij het vinden van werk

Werken heeft een positieve invloed op het leven en meedoen kan op vele manieren. Dat kan via een betaalde baan, maar ook bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of een dagbesteding. Stroomopwaarts kan u helpen bij het vinden van werk. Denk hierbij aan hulp bij het maken van een cv, sollicitaties, taalles of opleidingen. 

Hulp bij administratie of schulden

Kunt u uw rekening niet meer betalen? Of wil u beter omgaan met geld? Stroomopwaarts kan u op verschillende manieren helpen bij uw (financiële) administratie. Bijvoorbeeld met het betalen van uw schulden, budgetadvies, een gesprek of cursus over beter omgaan met geld. 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Wie de afvalstoffenheffing niet kan betalen, kan kwijtschelding aanvragen via de regionale belasting groep. Bel 088 291 11 99 of ga naar Kwijtschelding - Regionale Belasting Groep Particulier (derbg.nl)