Hier vindt u een overzicht van alle lopende initiatieven van bewoners en ondernemers. Heeft u een idee of suggestie? Neem dan contact op met uw wijkregisseur.

De Kansenfabriek

De Kansenfabriek is een plek waar bewoners kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Door begeleiding van vrijwilligers ervaren zij hoe het is om verschillende beroepen uit te oefenen. Het is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten. De Kansenfabriek zorgt ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn, weer gemotiveerd raken om de draad van hun leven weer op te pakken. 

De Kansenfabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken, zoals een ondernemersnetwerk, het professionals netwerk van Nieuwland en de vrijwilligers/bewoners uit de wijk. De Kansenfabriek gaat uit van een groeipad. In de toekomst wil dit initiatief nog veel meer ontmoetingsplekken bieden waar veel activiteiten plaatsvinden, zoals:

  • Workshops
  • Ambachtswerkplaats
  • Marktplein
  • Kennisoverdracht
  • Tuinbouwactiviteiten
  • Sport en spel
  • Kunst en cultuur