Waar kan ik terecht als ik geen huiselijk geweld meer wil gebruiken?

Vaak is geweld een uiting van onmacht en frustratie en wil de pleger helemaal niet gewelddadig zijn. Er zijn hulpprogramma’s voor plegers. Voor tips om de spanning niet te hoog op te laten lopen kunt u terecht op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Bij het WOT kunt u hulp krijgen om geldzorgen of een te zware last van mantelzorg of opvoedproblemen aan te pakken.

Een makkelijke manier om hulp te zoeken is via www.agressieendaarna.nl. Daar vindt u steun bij mensen die de geweldspiraal succesvol hebben doorbroken. Ook kunt u workshops volgen.