Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak over iemand die misschien slachtoffer is van huiselijk geweld?

Voor professionals gemeente Schiedam

 • Persoons gerichte Aanpak team (PGA-team) Voor een aanpak wat de wijkteams overstijgt en waarbij het gaat om mensen met complexe problematiek en er vaak overlast of criminaliteit speelt kunt u contact opnemen met het PGA team van de gemeente Schiedam.
 •  U kunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling  advies vragen of melding doen bij Veilig Thuis. www.veiligthuisrr.nlU kunt contact opnemen met de wijkagent.
 • U kunt over seksueel geweld contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld. @email
  • slachtoffers 1 t/m 15 jaar Team Goofy, via 010 7041411 (ma–vrij 08.00 –17.00)
  • slachtoffers vanaf 16 jaar CSG Rotterdam via 06 41312080 (ma-vrij 08.00-17.00)
 •  U kunt contact opnemen met het Veiligheidshuis als er sprake is van complexe problematiek, op het gebied van straf en zorg. Als een casus vastloopt en er is doorbraak nodig, kan de professionals de casus bespreken op het casusoverleg huiselijk geweld . U kunt terecht bij email:veiligheidshuis@rotterdam.nl of telefonisch 010-2673355.Voor het doorspreken van signalen of melden van (vermoedens) van mensenhandel kunt u contact opnemen met het meldpunt Menshandel van stichting Humanitas. Dit betreft zowel seksuele uitbuiting als criminele uitbuiting en overige arbeidsuitbuiting. Het meldpunt is dagelijks bereikbaar van 08.30 t/m 22.00 uur op nummer:010-2365256.
 • U kunt contact opnemen met het Knooppunt Huwelijkse dwang en Kindachterlating www. Huwelijksedwangenachterlating.nl
 • Voor vragen over crisisopvang kunt u contact opnemen met Stichting Elckerlyc. Of bel 010-4355000 op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.
 • Slachtofferhulp Nederland vormt samen met het OM en politie de driehoek met betrekking tot beoordelen en beschermen. Daarnaast heeft Slachtofferhulp een signalerende functie betreffende huiselijk geweld naar andere keten partners. U vindt meer informatie op www.slachtofferhulp.nl of u kunt bellen met 0900-0101 (gebruikelijke belkosten).

Voor familie en naasten/vrienden

 • Driekwart van de Nederlanders vindt het vanzelfsprekend om in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch houdt handelingsverlegenheid ongeveer de helft van alle Nederlanders tegen. In Schiedam vinden we het heel belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit kan met iemand in uw omgeving, een vertrouwenspersoon op het werk, uw huisarts, de WOT of een externe hulplijn zoals op deze pagina vermeld bij informatie, advies en hulp.
 • Ook hier geldt: Bij acuut gevaar altijd 112 bellen. Bij Veilig Thuis kunt u anoniem om advies vragen. Bij seksueel geweld wordt bij een minderjarige altijd uitgegaan van dwang en hoeft de minderjarige zelf geen melding te doen.