Kunt u niet zelf naar het stembureau komen?

Dan kunt u iemand anders vragen voor u te stemmen. U machtigt dan iemand anders om uw stem uit te brengen. Dat kan op 2 manieren.

1. Onderhandse volmacht

Dit is de eenvoudigste manier. Op deze manier kunt u zelfs op de dag van de verkiezing nog iemand machtigen. U vraagt iemand die u vertrouwt om namens u te stemmen. 
Die persoon

  • moet zelf ook kiesgerechtigd zijn
  • moet ook in Schiedam wonen
  • uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Zo regelt u het

  1. U vult samen met degene die u wilt machtigen de achterkant van uw stempas in.
  2. Daarna geeft u de gemachtigde uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag een fotokopie zijn, maar ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  3. De gemachtigde neemt zijn of haar eigen stempas én uw stempas mee naar het stembureau en laat daar de kopie van uw identiteitsbewijs zien. De gemachtigde moet ook zijn of haar eigen identiteitsbewijs laten zien.

2. Schriftelijke volmacht via machtigingsformulier

Deze verkiezing is op 22 november. U ontvangt uw stempas uiterlijk 8 november 2023. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u dit formulier gebruiken.

Zo regelt u het

  • Download hier het volmachtformulier.
  • U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (of een maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. 
  • Als u dit formulier invult hoeft degene die u machtigt geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij of zij voor u stemt.
  • U kunt het ingevulde formulier via e-mail sturen naar @email of inleveren bij de balie van het Klant Contact Centrum tijdens de openingsuren.

Uw verzoek moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij of zij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn of haar eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers per verkiezing stemmen.

 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente. Hoe dat werk leggen we uit op deze pagina.

 

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op woensdag 22 november 2023 tijdens de verkiezing van de Tweede Kamer in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in de gemeente Schiedam? Stem dan via een volmacht of per brief.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Dat moet u aanvragen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via de website van de gemeente Den Haag. Let op! Uw volledige aanvraag moet uiterlijk woensdag 25 oktober 2023 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag. Een volledige aanvraag bestaat uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier plus een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument.

Let op!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uitgaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.

Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.