Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Het beschadigt mensen en vaak schamen de slachtoffers zich. Maar het kan iedereen overkomen.

U kunt iets doen, het stopt niet vanzelf. Zoek hulp. Op deze pagina vindt u hoe en waar.