De werkzaamheden in uw straat duren ongeveer 3 maanden. In straten waar niet veel aanpassingen nodig zijn, zullen de werkzaamheden korter duren.  

Uitvoering wordt op elkaar afgestemd

Als het nodig is, zal de gemeente in de straten die worden opgehoogd ook het riool vervangen. Verder worden de kabels en leidingen van water, gas, elektra en telecom direct meegenomen. Dit geldt voor de straten én voor de huisaansluitingen. Al deze planningen worden op elkaar afgestemd, zodat we de overlast in de straat zoveel mogelijk beperken. Wel is het mogelijk dat we noodvoorzieningen in uw tuin moeten aanleggen.

Wanneer kunnen we een planning verwachten?

Begin 2021 verwachten wij een aannemer te  contracteren en daarna maken wij de detailplanning aan u bekend. Naar verwachting starten we met Betedal.  

Wanneer moeten we uiterlijk kiezen voor een bepaald type ophoogmateriaal?

Begin 2021 komen we met onze aannemer langs. De eerste straat (naar verwachting is dit Betedal) moet dus deze keuze eerder maken dan de straten die daarna volgen.

Hoe kan ik mijn huis bereiken?

U kunt met de fiets of lopend altijd bij uw huis komen. Uw woning is niet bereikbaar voor auto’s. Wel kunt u in de buurt van uw straat een auto parkeren. Hiervoor realiseert de gemeente tijdelijke parkeerplaatsen.

Worden kruispunten tijdens de werkzaamheden afgesloten of blijven deze open?

Als een kruising dichtgaat, wordt er een omleidingsroute ingesteld.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de huizen bereikbaar zijn?

We vragen de aannemers een plan te maken om de overlast te beperken. Ook bekijken we of het nodig is om extra parkeerplekken te realiseren om parkeerproblemen te voorkomen.

Is mijn huis voor hulpdiensten bereikbaar?

Wij zorgen ervoor dat de hulpdiensten altijd bij uw huis kunnen komen.

Kan Irado het huisvuil blijven ophalen?

De gemeente zorgt ervoor dat het huisvuil kan worden opgehaald.

Waar kunnen we straks tijdens de ophoogperiode met vragen en/of klachten terecht?

Tijdens de uitvoering kunt u met uw vragen en/of klachten terecht bij de omgevingsmanager. Deze stelt zich op een later moment nog aan u voor.