Heeft u eerder in Nederland gewoond en wilt u opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u aangifte van hervestiging doen.

De aangifte hervestiging is nodig als u ná 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd of als u wegens 'Vertrek Onbekend' bent uitgeschreven. Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente vanwege emigratie of 'Vertrek Onbekend'? Dan is een eerste inschrijving op uw situatie van toepassing.

Wie kan de hervestiging doorgeven

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • De ouder, voogd of verzorger voor kinderen tot 16 jaar

Afspraak maken

Maak telefonisch met 14010 een afspraak en kom met de gevraagde documenten langs aan de balie. Als de aangifte ook voor minderjarige kinderen geldt, dan moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn en in het bezit zijn van een eigen formulier hervestiging. Als datum van aanvang van het verblijf in Nederland wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is gedaan.

Meenemen

Heeft u een eigen huur- of koopwoning?

 • Het formulier hervestiging
 • Het formulier adreswijziging
 • Een huurcontract of de akte van levering
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt
 • Een bewijs van uitschrijving als u van de Nederlandse Antillen of Aruba komt
 • Wanneer noodzakelijk: de huisvestingsvergunning

Gaat u met iemand samenwonen of bij iemand inwonen?

 • Het bovenstaande formulier hervestiging
 • Het bovenstaande formulier adreswijziging 
 • Het toestemmingsformulier voor inwoning
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de hoofdbewoner
 • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt
 • Een bewijs van uitschrijving als u van de Nederlandse Antillen of Aruba komt
 • Wanneer noodzakelijk: de huisvestingsvergunning
 • Wanneer noodzakelijk: het formulier Verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden

Let op

Gaat u bij iemand inwonen en heeft de hoofdbewoner de woning van Woonplus gehuurd? Dan moet u ook toestemming voor inwoning vragen aan Woonplus. U moet het onderste gedeelte van het toestemmingsformulier door Woonplus laten invullen voordat u uw verhuizing aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Voor bepaalde adressen heeft u een huisvestingsvergunning nodig in de gemeente Schiedam. Kijkt u voor meer informatie op de pagina huisvestingsvergunning.

Geef uw verhuizing op tijd door en voorkom een bestuurlijke boete

Let op! De gemeente Schiedam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal  325 euro opleggen als u onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente