Herinrichting Schrijversbuurt

Samen maken wij de Schrijversbuurt. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe inrichting van de openbare ruimte goed is afgestemd op de wensen van de bewoners.

Bewonersavonden

In de periode tussen september 2014 en oktober 2016 hebben vier bewonersavonden plaatsgevonden. Op de eerste bewonersavond hebben bewoners zich aan kunnen melden om mee te denken in werkgroepsessies over de inrichting van de buurt. Op de tweede bewonersavond hebben bewoners een gezamenlijke keuze gemaakt voor de nieuwe inrichting. Zoveel mogelijk wensen en ideeën uit de buurt zijn meegenomen in het plan. Het definitieve ontwerp is op de derde bewonersavond aan de buurt gepresenteerd. Na de technische uitwerking van het plan is op de vierde bewonersavond het startsein gegeven voor de uitvoering.

Planning en werkzaamheden

  • 3/4e deel van de uitvoering is gerealiseerd
  • Begin november is gestart met de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan. Het is de verwachting dat de werkzaamheden eind 2018 gereed zijn.
  • Kinderen uit de buurt hebben deelgenomen aan een workshop waarbij zij konden meedenken over de nieuwe inrichting van de speelplek aan De Genestetstraat. Het ontwerp voor de speeltuin is nu definitief en de speeltoestellen zijn besteld. Het is de verwachting dat de speeltuin in januari 2019 gereed is. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Peter Hooglugt. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Marian van Teijlingen.