Het project Drie Lanen (Boerhaavelaan, Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan) gaat verder onder de naam: Herinrichting Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan. De Boerhaavelaan is klaar.

Stand van zaken

In maart 2020 heeft u in de laatste nieuwsbrief ‘Herinrichting Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan’ de planning kunnen lezen. De verwachting was dat de aannemer na de zomer van 2020 kon starten. Helaas is het niet mogelijk om na de zomer te starten.

Waarom zijn de werkzaamheden nog niet begonnen?

De vertraging heeft meerdere oorzaken.

  • Het uitwerken van het inrichtingsplan tot een technisch ontwerp, kost meer tijd dan vooraf ingeschat. 
  • Het inmeten van het vuilwaterriool, hemelwaterriool en de drainage- en infiltratieleiding in de grond, duurt langer. Het inmeten wordt zorgvuldig gedaan, omdat wij rekening houden met de groeiplaats en de wortels van de nieuwe bomen.
  • Ondanks de uitbraak van het coronavirus werken wij door. Niet meer standaard vanuit kantoor maar vaker vanuit huis. Dit werkt goed, maar het was zeker in het begin even wennen.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Naar verwachting zijn alle tekeningen en het bestek, omschrijving van het uit te voeren werk, in het najaar 2020 klaar. Vervolgens doen wij een uitvraag, via een aanbestedingsprocedure, om de juiste aannemer te selecteren. Zodra de aannemer bekend is, informeert de aannemer u over de planning en fasering.

Worden de bomen dit jaar gekapt?

Nee, de bomen aan de Professor Kamerling Onneslaan en Lorentzlaan worden dit jaar nog niet gekapt. Omdat de planning uitloopt, is het niet nodig om de bomen dit jaar te kappen. In overleg met de groenaannemer bepalen we wanneer de bomen wel gekapt worden. Over de exacte datum ontvangt u later nog informatie.

Worden de bomen nog gesnoeid dit jaar?

Ja, Irado heeft van de gemeente opdracht gekregen om de takken die te dicht tegen de gevel hangen te snoeien. Ook snoeit Irado de takken rondom de lichtmasten, zodat de verlichting goed zichtbaar is tijdens de donkere dagen.

We geven ook opdracht om de wortelopdruk van de bomen in de stoep aan te pakken. Zodat u veilig over de stoep kunt lopen.

Nieuwsbrief maart 2020

Bewoners wonend aan de lanen hebben in maart een nieuwsbrief (pdf 970 kb) ontvangen.

Professor Kamerlingh Onneslaan tussen Spoorstraat en Stationsplein

In 2019 is een lintvoegmeting uitgevoerd. Uit deze meting bleek dat er tussen de huisnummers 151 en 198 enig zakkingsverschil is ontstaan. Op de plek van het zakkingsverschil is een funderings- en grondwateronderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat in dit deel van de Professor Kamerlingh Onneslaan niet dezelfde problematiek speelt als binnen het projectgebied. In dit deel blijven de bomen staan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met de projectassiste Marianne van der Graaf.