Na de Lange Haven gaat de gemeente ook de Elzensteeg, Westmolenstraat en Westvest (vanaf de Korte Haven tot de Walvisstraat) en de Korte Haven (met de Korte Havensteeg, Okersteeg en Oude Sluisstraat tot de Dam) opnieuw inrichten. Deze straten krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit als de Lange Haven. Ook restaureren we de kades aan de Korte Haven. De vier historische schepen in de Korte Haven krijgen nieuwe elektra en wateraansluitingen.

Stand van zaken inrichtingsplan

Op 20 maart 2018 is het inrichtingsplan is vastgesteld. We zijn nu bezig met het uitwerken van dit inrichtingsplan tot een technisch ontwerp en bestek. Omdat we nog extra onderzoeken doen, duurt dit langer dan verwacht. We verwachten de aanbestedingsprocedure begin 2020 te starten. Zodra de aannemer bekend is, nodigen we de bewoners uit voor een informatieavond.

Rioolvervanging Elzensteeg en Westmolenstraat

We vervangen het riool in de Elzensteeg en de Westmolenstraat. Daarna geven we de straten een tijdelijk bestrating. We verwachten april 2020 te starten met de werkzaamheden. De definitieve herinrichting volgt nadat de bouwwerkzaamheden op de Edelweisslocatie klaar zijn. Op deze locatie komt een kleinschalig zorgcentrum. De bouwwerkzaamheden voor dit zorgcentrum starten naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 en duren een jaar.

Herinrichting Elzensteeg, Westmolenstraat, Westvest

De definitieve herinrichting van de Elzensteeg en de Westmolenstraat vindt plaats na de bouwwerkzaamheden op de Edelweisslocatie. In dit project nemen we ook de herinrichting van de tijdelijk bestraatte Westvest mee. Voordat de werkzaamheden starten, nodigen we de direct betrokkenen uit voor een informatieavond. We verwachten in het derde kwartaal van 2021 te starten met de werkzaamheden.

Planning

Voorlopig ziet de planning er zo uit:

  • Rioolwerkzaamheden Elzensteeg en Westmolenstraat zijn gestart en duren tot begin 2021
  • Bouwwerkzaamheden Edelweisslocatie: begin 2021
  • Herinrichting Korte Haven: eerste kwartaal 2021
  • Herinrichting Westmolenstraat, Westvest en Elzensteeg: begin 2022

Meer weten

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.