We richten de Korte Haven opnieuw in. De straten krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit als de Lange Haven. Zo ontstaat een samenhangend en aantrekkelijk gebied voor bewoners, bezoekers en ondernemers. In 2017 en 2018 organiseerden we participatieavonden waar bewoners hun ideeën en suggesties met ons hebben gedeeld. Op basis van deze ideeën hebben wij een herinrichtingsplan gemaakt en aanbesteed. De werkzaamheden zijn gestart.

Korte Haven  

Wat gaan we doen?

Nieuwe bestrating

De Korte Haven wordt opnieuw ingericht en krijgt dezelfde uitstraling en kwaliteit als de Lange Haven.

Restaureren van de kades

Het voegwerk van de kades wordt opnieuw aangebracht. Deze werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Het water blijft te bevaren. Ook worden de hekwerken hersteld en opnieuw geschilderd.

Nieuwe openbare verlichting

De lantaarnpalen worden vervangen door nieuwe masten met armaturen met een historische uitstraling.

Nieuwe masten    Nieuwe masten

Vervangen kabels en leidingen nutspartijen

In de Korte Haven liggen nog oude asbestcementleidingen voor gas en water. Deze worden vervangen.

Verbeteren van de groeiplaatsen van de bomen

Om de levensduur van de bomen te verlengen, verbeteren we de groeiplaatsen. We verwijderen de oude grond tussen de wortels en brengen nieuwe grond aan.

Aanbrengen walvoorzieningen

In de Korte Haven liggen vier historische woonschepen. Deze woonschepen krijgen nieuwe aansluitingen op gas, water en elektriciteit. Daarnaast krijgen ze nieuwe brievenbussen op de kade. Aan deze brievenbussen komen ook de aansluitingen voor elektra en/of een kabelexploitant. Ook leggen we extra rioolaansluitingen aan op de kade. De bestaande waterputten blijven gehandhaafd.

Restauratie Welfbrug

We onderzoeken hoe we de Welfbrug, een gemeentelijk monument, het best kunnen restaureren. De boom (een plataan), die half op de brug staat, zorgt voor extra belasting op het monument. Ook blijkt dat vrachtverkeer zorgt voor schade aan het monument. We plaatsen daarom een tijdelijke brug over de Welfbrug om de brug te ontlasten.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart in februari 2022 en worden in fases uitgevoerd:

  • Fase 1 Korte Haven noord- en zuidzijde
  • Fase 2 Elzensteeg en Westmolenstraat
  • Fase 3 Westvest tot Walvisstraat

De werkzaamheden van fase 1 zijn verdeeld in de volgende fases:

  • Fase 1a: Korte Haven noordzijde vanaf de Dam t/m Korte Haven 24 
  • Fase 1b: Korte Haven zuidzijde vanaf Korte Havenbrug tot Korte Haven 11 
  • Fase 1c: Korte Haven noordzijde vanaf Korte Haven 24 tot einde Korte Haven noordzijde 
  • Fase 1d: Korte Haven zuidzijde vanaf Korte Haven 11 tot einde Korte Haven zuidzijde 

"kaart met fasering"

Voordat we kunnen starten met fase 2, moet de bouw van een kleinschalig zorgcentrum op de hoek Elzensteeg / Westmolenstraat afgerond zijn. We verwachten dat de bouw van het zorgcentrum in het voorjaar van 2022 start.

Communicatie

Tijdens de werkzaamheden houdt Kraaijeveld BV de bewoners via de Bouw/App op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen. Deze Bouw/App kunt u als bewoner downloaden via uw App-store of Playstore. Zoek bij projecten 'Korte Haven e.o. Schiedam' en voeg het project toe aan uw favorieten.

Contact met de aannemers

Tijdens de werkzaamheden kunt u als bewoner voor vragen, klachten of opmerkingen contact opnemen met omgevingsmanager Nicky van Alphen van Kraaijeveld BV. Nicky is bereikbaar via telefoonnummer 018 06 13 522 of via @email


Bij calamiteiten of vragen tijdens het vervangen van de gas- en waterleidingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Baas BV, André Vermaas. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 10 614 31 09 of via @email.

Meer weten

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.