We gaan de Korte Haven en omgeving opnieuw inrichten. De straten krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit als de Lange Haven. Zo ontstaat een samenhangend en aantrekkelijk gebied voor bewoners, bezoekers en ondernemers. In 2017 en 2018 organiseerden we participatieavonden waar u uw ideeën en suggesties met ons kon delen. Op basis van deze ideeën hebben wij een herinrichtingsplan gemaakt. Het is vervolgens een tijdje stil geweest, maar dat betekent niet dat we niks hebben gedaan.

Foto van de Korte Haven
Korte Haven                                                                                                                            

Wat hebben we gedaan?

In 2019 is een aantal verbeteringen op het inrichtingsplan gemaakt: 

  • Ontwerpen van een plan om de bestaande bomen te kunnen behouden
  • Aanpassen verlichtingsplan naar de huidige lichteisen (dit betekent bijna een verdubbeling van het aantal lichtmasten) 
  • Kiezen van materialen voor de bestrating en openbare verlichting 
  • Ontwerpen van de walvoorzieningen voor de woonschepen 
  • Uitwerken inrichting van het Westvest (tussen de Westmolenstraat en de Walvisstraat) 

In 2020 hebben we het aangepaste inrichtingsplan technisch uitgewerkt en de kosten berekend. Uit deze berekening bleek dat het beschikbare budget niet voldoende was om de werkzaamheden uit te voeren. In november 2020 heeft het college het budget aangevuld. Dit betekent dat we nu op zoek gaan naar een geschikte aannemer die de werkzaamheden uit gaat voeren, de zogenoemde aanbesteding. We verwachten de werkzaamheden na de bouwvak te starten.

Rioolvervanging Elzensteeg en Westmolenstraat

Het riool in de Elzensteeg en de Westmolenstraat (vanaf de Elzensteeg tot de steeg richting Lange Haven) is afgerond. De aannemer heeft in beide straten tijdelijke bestrating neergelegd. De definitieve herinrichting volgt nadat de bouwwerkzaamheden op de Edelweisslocatie klaar zijn. Op deze locatie komt een kleinschalig zorgcentrum.

Planning

Voorlopig ziet de planning er zo uit:

  • Aanbestedingsprocedure is bijna afgerond.
  • Medio september 2021 wordt de nieuwe aannemer bekend gemaakt
  • Start werkzaamheden nutspartijen: na de bouwvak 2021
  • Start werkzaamheden Korte Haven: oktober 2021

De planning en fasering is eind september 2021 definitief bekend.

Nieuwsbrief januari 2021

Bewoners die wonen aan de Korte Haven e.o. hebben in januari van 2021 een nieuwsbrief (pdf 1,25 MB) ontvangen.

Meer weten

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.