We proberen de bomen en struiken zo veel mogelijk te handhaven. Als dit niet lukt dan worden deze vervangen. De groene velden achter de woningen worden niet opgehoogd dus deze velden blijven onaangetast.

Komen alle bomen, heesters en hagen terug in de nieuwe situatie? 

Ja, er komen nieuwe bomen, heesters en hagen terug op de oude locaties. Afhankelijk van de gezondheid van de huidige bomen worden de bestaande bomen verplant of gekapt.

Waarom worden de groengebieden en achterpaden niet opgehoogd?

De openbare groengebieden/achterpaden zijn op dit moment veilig toegankelijk. Daarom is het ophogen hiervan niet nodig.

Hoe hoog wordt straks het hoogteverschil tussen het openbaar groen en de achtertuinen die wel opgehoogd worden?

Wij hebben de verwachting dat het openbaar groen niet veel meer gaat zakken. Maar als veel achtertuinen opgehoogd worden, zullen wij het openbaar groengebied aansluiten op de opgehoogde tuinen.

Wat wordt er gedaan met het openbare groen langs de Hammerdal? 

De bewoners van de Hammerdal krijgen de mogelijkheid om een strook openbaar groen van de gemeente te kopen. De bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Wat wordt er gedaan aan de speeltuinen?

Alle speeltuinen blijven gehandhaafd. Alleen de speeltuin in de Fjorddal bij het bosgebied wordt opgehoogd.